Menu Close

งานสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 4/2565 .จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 มีนาคม 2565 

สัมมนาสัญจร ครั้งที่ 4/2565 

โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาอน่างต่อเนื่อง…

เรื่อง หลังเว้นวรรค ASF ..จะกลับมาอย่างไร?…ให้ปลอดภัย ณ โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น

…สมาคมฯ ขอขอบพระคุณสมาชิก เกษตรกร บริษัท ห้างร้าน หน่อยงานรัฐ เอกชน ผู้อุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้วยดีเสมอมา…

วันที่ 26 มีนาคม 2565 

สัมมนาสัญจร ครั้งที่ 4/2565 

โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาอน่างต่อเนื่อง…
เรื่อง หลังเว้นวรรค ASF ..จะกลับมาอย่างไร?…ให้ปลอดภัย ณ โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น
…สมาคมฯ ขอขอบพระคุณสมาชิก เกษตรกร บริษัท ห้างร้าน หน่อยงานรัฐ เอกชน ผู้อุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้วยดีเสมอมา…

 

Posted in กิจกรรม

Related Posts

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!