Menu Close

ชุดสัญญาณเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Alarm 04

ชุดสัญญาณเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Alarm 04

ชุดสัญญาณเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Alarm 04

 
      ระบบแจ้งเตือน เมื่อเกิดความผิดปกติภายในโรงเรือน โดยจะทำงานควบคู่ไปกับ คอนโทลเลอร์ภายในโรงเรือนเมื่อคอนโทลเลอร์ตรวจจับความผิดปกติของเซนเซอร์อุณหภูมิ หรือแม้กระทั้งไฟดับ Alarm System จะทำการร้องแจ้งเตือนภายในฟาร์มหรือโรงเรือนนั้นๆที่เกิดความผิดปกติ และสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยัง Office ภายในฟาร์มได้อีกด้วย รวมไปถึงแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS,การโทร หรือ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์บนมือถือ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะสามารถรับรู้การแจ้งเตือนได้ตลอด 24 ชั่วโมงแม้จะไม่ได้อยู่ที่ฟาร์มก็ตาม .
 
#TempView #Controller #temp #Rtron #Alarm
 

 
      ระบบแจ้งเตือน เมื่อเกิดความผิดปกติภายในโรงเรือน โดยจะทำงานควบคู่ไปกับ คอนโทลเลอร์ภายในโรงเรือนเมื่อคอนโทลเลอร์ตรวจจับความผิดปกติของเซนเซอร์อุณหภูมิ หรือแม้กระทั้งไฟดับ Alarm System จะทำการร้องแจ้งเตือนภายในฟาร์มหรือโรงเรือนนั้นๆที่เกิดความผิดปกติ และสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยัง Office ภายในฟาร์มได้อีกด้วย รวมไปถึงแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS,การโทร หรือ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์บนมือถือ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะสามารถรับรู้การแจ้งเตือนได้ตลอด 24 ชั่วโมงแม้จะไม่ได้อยู่ที่ฟาร์มก็ตาม
 
#TempView #Controller #temp #Rtron #Alarm
 
 

Climate Controller  Alarm 04

  ฃื่อ-นามสกุล

  รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ*

  เบอร์ติดต่อ

  E-mail

  ชื่อ บริษัท/ฟาร์ม

  จังหวัด

  ประเทศ

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
  TP Series
  TP 20TP 40TP 54TP 80
  Temp Series
  THS 100 ALTHS 100 HCTemp TF 716Temp 1000 PlusTemp 1200Temp 1200 plusTemp 2003 PlusTemp 100-R6Pigatron 13Fishotron 10Chickatron 20
  R-Tron Series
  R-TronR-Tron 207R-Tron 313R-Tron 612R-Tron 620
  Weight scale
  Silonic-X
  Dimmer
  Dimmer 2000-T
  Alarm
  Alarm 04
  Vaccine temp monitor
  Vaccine temp monitor
  Equipments
  WiFi Converter

  ข้อมูลที่สนใจ
  ใบเสนอราคา
  ข้อมูลสินค้า/Datasheet
  คู่มือ

  .

  error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!