Menu Close

Traveling seminar No.4 /2022

Traveling seminar No.4 /2022

วันที่ 26 มีนาคม 2565

สัมมนาสัญจร ครั้งที่ 4/2565

โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาอน่างต่อเนื่อง…เรื่อง หลังเว้นวรรค ASF ..จะกลับมาอย่างไร?…ให้ปลอดภัย ณ โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น สมาคมฯ ขอขอบพระคุณสมาชิก เกษตรกร บริษัท ห้างร้าน หน่อยงานรัฐ เอกชน ผู้อุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้วยดีเสมอมา…

วันที่ 26 มีนาคม 2565

สัมมนาสัญจร ครั้งที่ 4/2565

โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาอน่างต่อเนื่อง…
เรื่อง หลังเว้นวรรค ASF ..จะกลับมาอย่างไร?…ให้ปลอดภัย ณ โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น
…สมาคมฯ ขอขอบพระคุณสมาชิก เกษตรกร บริษัท ห้างร้าน หน่อยงานรัฐ เอกชน ผู้อุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้วยดีเสมอมา…
Posted in Event
error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!