Menu Close
 

 TP 20 

Temp TP 20

     Temp tp 20 เครื่องจะแสดงอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือน โดยการแสดงค่าจะสลับกันแสดง ในกรณีที่ไม่ได้ต่อเซ็นเซอร์ความชื้น เครื่องจะไม่แสดงความชื้นภายในโรงเรือน จะแสดงอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพียงอย่างเดียว เครื่องจะแสดงการทำงานของหน้าสัมผัสรีเลย์ และแสดงค่าความเร็วพัดลมที่ส่งให้เครื่องควบคุมความเร็วพัดลม (Inverter).
 

TP 20

Temp TP 20

การใช้งาน เครื่องจะแสดงอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือน โดยการแสดงค่าจะสลับกันแสดง ในกรณีที่ไม่ได้ต่อเซ็นเซอร์ความชื้น เครื่องจะไม่แสดงความชื้นภายในโรงเรือน จะแสดงอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพียงอย่างเดียว เครื่องจะแสดงการทำงานของหน้าสัมผัสรีเลย์ และแสดงค่าความเร็วพัดลมที่ส่งให้เครื่องควบคุมความเร็วพัดลม (Inverter)
 

 

 TP 20 

Temp TP 20
เครื่องจะแสดงอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือน โดยการแสดงค่าจะสลับกันแสดง ในกรณีที่ไม่ได้ต่อเซ็นเซอร์ความชื้น เครื่องจะไม่แสดงความชื้นภายในโรงเรือน จะแสดงอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพียงอย่างเดียว เครื่องจะแสดงการทำงานของหน้าสัมผัสรีเลย์ และแสดงค่าความเร็วพัดลมที่ส่งให้เครื่องควบคุมความเร็วพัดลม (Inverter).

 TP 20 

  ฃื่อ-นามสกุล

  รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ*

  เบอร์ติดต่อ

  E-mail

  ชื่อ บริษัท/ฟาร์ม

  จังหวัด

  ประเทศ

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
  TP Series
  TP 20TP 40TP 54TP 80
  Temp Series
  THS 100 ALTHS 100 HCTemp TF 716Temp 1000 PlusTemp 1200Temp 1200 plusTemp 2003 PlusTemp 100-R6Pigatron 13Fishotron 10Chickatron 20
  R-Tron Series
  R-TronR-Tron 207R-Tron 313R-Tron 612R-Tron 620
  Weight scale
  Silonic-X
  Dimmer
  Dimmer 2000-T
  Alarm
  Alarm 04
  Vaccine temp monitor
  Vaccine temp monitor
  Equipments
  WiFi Converter

  ข้อมูลที่สนใจ
  ใบเสนอราคา
  ข้อมูลสินค้า/Datasheet
  คู่มือ

  Temp controller จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย

   

  TEMP Controller หรือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ คือ อุปกรณ์ที่รับค่าสัญญาณจากเซนเซอร์อุณหภูมิ แล้วส่งข้อมูลที่วัดค่าได้ไปประมวลผลแสดงผลที่หน้าจอ พร้อมทั้งส่งเอาท์พุตออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การปรับค่าอุณหภูมิของ Heater ให้เพิ่มขึ้น การสั่ง เปิด ปิด พัดลม ในโรงเลี้ยง และการสั่ง เปิดปิด ปั้มน้ำ ในฟาร์ม

   
  temp climate controller

   

  Temp Climate Controller 

   

  จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง โดย Tempของเรา ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (EVAP) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้นทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยงอีกทั้งยังมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยง และนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า  ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   
   
   

  Temp  controller

  TEMP Controller หรือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ คือ อุปกรณ์ที่รับค่าสัญญาณจากเซนเซอร์อุณหภูมิ แล้วส่งข้อมูลที่วัดค่าได้ไปประมวลผลแสดงผลที่หน้าจอ พร้อมทั้งส่งเอาท์พุตออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การปรับค่าอุณหภูมิของ Heater ให้เพิ่มขึ้น การสั่ง เปิด ปิด พัดลม ในโรงเลี้ยง และการสั่ง เปิดปิด ปั้มน้ำ ในฟาร์ม
  temp climate controller
   
  Temp Climate Controller จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง โดย Temp  ของเรา ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (EVAP) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้นทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยงอีกทั้งยังมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง 
   
  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยง และนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า  ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
   
  error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!