Menu Close

Dimmer 2000-T

Dimmer 2000-T

DIMMER 2000 T

Dimmer 2000-T : เครื่องควบคุมแสงสว่างในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

• Max. Power for LED Lamp 2000 watts.
• Auto control from Climate controller.
• Manual control / Stand alone.

Dimmer 2000 : เครื่องควบคุมแสงสว่างในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
• Max. Power for LED Lamp 2000 watts
• Auto control from Climate controller
• Manual control / Stand alone

temp controller

  ฃื่อ-นามสกุล

  รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ*

  เบอร์ติดต่อ

  E-mail

  ชื่อ บริษัท/ฟาร์ม

  จังหวัด

  ประเทศ

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
  TP Series
  TP 20TP 40TP 54TP 80
  Temp Series
  THS 100 ALTHS 100 HCTemp TF 716Temp 1000 PlusTemp 1200Temp 1200 plusTemp 2003 PlusTemp 100-R6Pigatron 13Fishotron 10Chickatron 20
  R-Tron Series
  R-TronR-Tron 207R-Tron 313R-Tron 612R-Tron 620
  Weight scale
  Silonic-X
  Dimmer
  Dimmer 2000-T
  Alarm
  Alarm 04
  Vaccine temp monitor
  Vaccine temp monitor
  Equipments
  WiFi Converter

  ข้อมูลที่สนใจ
  ใบเสนอราคา
  ข้อมูลสินค้า/Datasheet
  คู่มือ

  .

  error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!