Menu Close

งานนวัตกรรมเกษตรแห่งเอเชีย ประจำปี 2562

งานนวัตกรรมเกษตรแห่งเอเชีย ประจำปี 2562

เป็นการจัดงาน แสดงสินค้า ชั้นนำของอุตสาหกรรม การเกษตรและปศุสัตว์ โดยเน้น 5 สาขาหลักของการเกษตรภายใต้นวัตกรรมการจัดการฟาร์มที่ทันสมัย เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีการทำฟาร์มอัจฉริยะ และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ 

 

จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร โดยมีไฮไลท์งานดังนี้ ระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดรนเพื่อการเกษตร ระบบรวบรวมข้อมูลการเก็บเกี่ยว ระบบวิเคราะห์ดินและน้ำ รถแทรกเตอร์ เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก ระบบโรงเรือน การระบายความร้อน เทคโนโลยีการแปรรูป เทคโนโลยีการเก็บรักษาพืชผลหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมอาหาร และปศุสัตว์

 

กิจกรรมไฮไลท์

สัมมนาภายในงาน

• การฝึกอบรมการดำเนินงานสำหรับฟาร์มเกษตรพร้อมใบรับรอง
• การประชุม GMP สำหรับแมลงจิ้งหรีด สตรอเบอร์รี่ กัญชา กาแฟ
• การทำฟาร์มที่ถูกต้อง
• ความยั่งยืนของการเกษตรในประเทศไทย
• และอื่น ๆ …

การแสดงสาธิต

• สัตว์เลี้ยงงู, ปลาสวยงาม, สัตว์เลี้ยงพันธุ์แปลก
• การประกวดพันธุ์ผลไม้และดอกไม้
• การฝึกอบรมอาหาร

การเยี่ยมชมฟาร์ม
• ข้าว, สตรอเบอร์รี่, กล้วยไม้, กาแฟ และอื่น ๆ

 

วันที่ : 7 – 11 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10:00 – 20:00 น.
สถานที่ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่

  

งานนวัตกรรมเกษตรแห่งเอเชีย ประจำปี 2562

เป็นการจัดงานแสดงสินค้า ชั้นนำของอุตสาหกรรม การเกษตรและปศุสัตว์ โดยเน้น 5 สาขาหลักของการเกษตรภายใต้นวัตกรรมการจัดการฟาร์มที่ทันสมัย เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีการทำฟาร์มอัจฉริยะ และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ 
 
จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร โดยมีไฮไลท์งานดังนี้ ระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดรนเพื่อการเกษตร ระบบรวบรวมข้อมูลการเก็บเกี่ยว ระบบวิเคราะห์ดินและน้ำ รถแทรกเตอร์ เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก ระบบโรงเรือน การระบายความร้อน เทคโนโลยีการแปรรูป เทคโนโลยีการเก็บรักษาพืชผลหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมอาหาร และปศุสัตว์
 
กิจกรรมไฮไลท์
สัมมนาภายในงาน
• การฝึกอบรมการดำเนินงานสำหรับฟาร์มเกษตรพร้อมใบรับรอง
• การประชุม GMP สำหรับแมลงจิ้งหรีด สตรอเบอร์รี่ กัญชา กาแฟ
• การทำฟาร์มที่ถูกต้อง
• ความยั่งยืนของการเกษตรในประเทศไทย
• และอื่น ๆ …
การแสดงสาธิต
• สัตว์เลี้ยงงู, ปลาสวยงาม, สัตว์เลี้ยงพันธุ์แปลก
• การประกวดพันธุ์ผลไม้และดอกไม้
• การฝึกอบรมอาหาร
การเยี่ยมชมฟาร์ม
• ข้าว, สตรอเบอร์รี่, กล้วยไม้, กาแฟ และอื่น ๆ
 
วันที่ : 7 – 11 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10:00 – 20:00 น.
สถานที่ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
 

 

Posted in กิจกรรม

Related Posts

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!