Menu Close
TempClimatecontroller

TEMP CLIMATE CONTROLLER

ทางเลือกที่ชาญฉลาด เป็นมิตร และคุ้มค่าต่อการลงทุน

ไม่ว่าคุณจะเลี้ยงสัตว์ปีก สุกร หรือปศุสัตว์และการเกษตรอื่นๆ ให้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเราเป็นตัวช่วยเพื่อผลผลิตที่สูงขึ้น 

ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง และการเลี้ยงที่เป็นระบบ

TEMP CLIMATE CONTROLLER

ทางเลือกที่ชาญฉลาด เป็นมิตร และคุ้มค่าต่อการลงทุน
ไม่ว่าคุณจะเลี้ยงสัตว์ปีก สุกร หรือปศุสัตว์และการเกษตรอื่นๆ ให้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเราเป็นตัวช่วยเพื่อผลผลิตที่สูงขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง และการเลี้ยงที่เป็นระบบ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด

      ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538 โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนก้าวมาเป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีด้านพลังงานของประเทศไทย ด้วยความรู้และความสามารถที่สั่งสมมา บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม ได้จัดตั้ง ทีมวิจัยและพัฒนา (R&D Team) และขยายสายการผลิต สำหรับการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากน้ำ (Hydrogen Gas Generator) เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนจากอากาศ (Nitrogen Gas Generator) เครื่องผลิตแก๊สออกซิเจน (Oxygen Gas Generator) ชุดควบคุมสภาพอากาศที่ใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ( ClimateController )

“เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ”

      เราเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องผลิตแก๊ซไฮโดรเจนจากน้ำ ด้วยเทคโนโลยี HydrOxygen (HHO) เป็นที่รู้จักกันในนาม แก๊สวอเตอร์เฟลม รวมไปถึงการพัฒนาเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนและเครื่องผลิตแก๊สออกซิเจน ด้วยเทคโนโลยี Pressure Swing Adsorption (PSA) ที่ทางบริษัทฯ พัฒนาขึ้น โดยการแยกแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนจากอากาศเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ “Infinity”

จากเทคโนโลยีสู่การเกษตร”

      นอกจากเราจะผลิตเครื่องผลิตแก๊สเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆแล้ว เรายังพัฒนาเครื่องควบคุมสภาพอากาศสำหรับงานเกษตรกรรมการเลี้ยงไก่,หมู และปศุสัตว์ต่างๆ ในนาม Temp Climate Controller ซึ่งถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีขึ้น สามารถปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยง มีระบบจัดการข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยงได้ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นเวลากว่า 20ปี บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและก้าวไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแรงขับเคลื่อนสินค้าของคนไทย ให้มีคุณภาพเทียบเท่าต่างชาติ ในราคาย่อมเยา 
ABOUT TEMP CLIMATE CONTROLLER
บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม 
      ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538 โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนก้าวมาเป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีด้านพลังงานของประเทศไทย ด้วยความรู้และความสามารถที่สั่งสมมา บริษัท สยาม วอเตอร์ เฟลม ได้จัดตั้ง ทีมวิจัยและพัฒนา (R&D Team) และขยายสายการผลิต สำหรับการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากน้ำ (Hydrogen Gas Generator) เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนจากอากาศ (Nitrogen Gas Generator) เครื่องผลิตแก๊สออกซิเจน (Oxygen Gas Generator) ชุดควบคุมสภาพอากาศที่ใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (Climate Controller)
“เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ”
      เราเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องผลิตแก๊ซไฮโดรเจนจากน้ำ ด้วยเทคโนโลยี HydrOxygen (HHO) เป็นที่รู้จักกันในนาม แก๊สวอเตอร์เฟลม รวมไปถึงการพัฒนาเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจนและเครื่องผลิตแก๊สออกซิเจน ด้วยเทคโนโลยี Pressure Swing Adsorption (PSA) ที่ทางบริษัทฯ พัฒนาขึ้น โดยการแยกแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนจากอากาศเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ “Infinity”
จากเทคโนโลยีสู่การเกษตร”
      นอกจากเราจะผลิตเครื่องผลิตแก๊สเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆแล้ว เรายังพัฒนาเครื่องควบคุมสภาพอากาศสำหรับงานเกษตรกรรมการเลี้ยงไก่,หมู และปศุสัตว์ต่างๆ ในนาม Temp Climate Controller ซึ่งถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีขึ้น สามารถปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยง มีระบบจัดการข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยงได้ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นเวลากว่า 20ปี บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและก้าวไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแรงขับเคลื่อนสินค้าของคนไทย ให้มีคุณภาพเทียบเท่าต่างชาติ ในราคาย่อมเยา
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

    ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญของเราในด้านระบบฟาร์มอัจฉริยะ เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์ในโรงเรือนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพทั้งห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ มากกว่านั้นเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชีวิต ชุมชน และสังคม ที่ดีขึ้นด้วยอาชีพที่เน้นคุณภาพรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญของเราในด้านระบบฟาร์มอัจฉริยะ เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์ในโรงเรือนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพทั้งห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ มากกว่านั้นเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชีวิต ชุมชน และสังคม ที่ดีขึ้นด้วยอาชีพที่เน้นคุณภาพรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างยั่งยืน
 
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับเกษตรกร
 
บริการก่อนและหลังการขาย
ง่ายต่อการใช้งาน
คุ้มค่า คุ้มราคา
มีตัวแทนจำหน่ายหลายประเทศทั่วโลก
 มากกว่า 20 ปีแห่งความรู้และนวัตกรรมประสบการณ์

กิจกรรม

สาระน่ารู้

กิจกรรม

สาระน่ารู้ั

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!