Menu Close

ViV Asia 2017

ViV Asia 2017

ViV Asia 2017

พบกับระบบอัตโนมัติโรงเรือนสัตว์ปีกแบบหน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบ  เทคโนโลยีดัตช์ระดับพรีเมียม สร้างผลกำไรมากขึ้น เพิ่มสวัสดิภาพสัตว์ ลดต้นทุนด้านพลังงาน และให้ความสบายใจ การควบคุมการระบายอากาศที่เหมาะสมที่สุด การนำกลยุทธ์ฟีดไปใช้อย่างไม่มีที่ติ การกำหนดน้ำหนักนกที่แม่นยำ 

การควบคุมระยะไกลของระบบที่เชื่อมโยงทั้งหมดด้วยสมาร์ทโฟน การจัดการข้อมูลขั้นสูงสุด เข้าถึงข้อมูลอุณหภูมิ CO2 และการระบายอากาศจากระยะไกลได้อย่างแม่นยำและทันที 

 

ข้อมูลเชิงลึกรายวันเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและน้ำ บันทึกปริมาณการใช้น้ำได้อย่างไม่มีที่ติ สำหรับทุกสถานการณ์ โรงนา การใช้งาน และสภาพภูมิอากาศ อนาคตของระบบโรงเรือนสัตว์ปีกแบบอัตโนมัติมีความชัดเจนและสดใส

ViV Asia 2017
พบกับระบบอัตโนมัติโรงเรือนสัตว์ปีกแบบหน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบ  เทคโนโลยีดัตช์ระดับพรีเมียม สร้างผลกำไรมากขึ้น เพิ่มสวัสดิภาพสัตว์ ลดต้นทุนด้านพลังงาน และให้ความสบายใจ การควบคุมการระบายอากาศที่เหมาะสมที่สุด การนำกลยุทธ์ฟีดไปใช้อย่างไม่มีที่ติ การกำหนดน้ำหนักนกที่แม่นยำ 
การควบคุมระยะไกลของระบบที่เชื่อมโยงทั้งหมดด้วยสมาร์ทโฟน การจัดการข้อมูลขั้นสูงสุด เข้าถึงข้อมูลอุณหภูมิ CO2 และการระบายอากาศจากระยะไกลได้อย่างแม่นยำและทันที 
 
ข้อมูลเชิงลึกรายวันเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและน้ำ บันทึกปริมาณการใช้น้ำได้อย่างไม่มีที่ติ สำหรับทุกสถานการณ์ โรงนา การใช้งาน และสภาพภูมิอากาศ อนาคตของระบบโรงเรือนสัตว์ปีกแบบอัตโนมัติมีความชัดเจนและสดใส
 
Posted in กิจกรรม

Related Posts

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!