Menu Close

Temp R-Tron 

พร้อมรึยังที่จะยกระดับการเลี้ยงของคุณไปอีกขั้น ด้วย
Temp R-Tron Climate Controller

ฟังชั่นครบครัน
ครบเครื่องเรื่องการเลี้ยง
สามารถควบคุมการเปิด-ปิด พัดลม 12 ชุด,ปั๊มน้้า 2 ชุด,ฮีตเตอร์ 1 ชุด,แสงสว่าง 1 ชุดและระบบเตือน 1 ชุด


สามารถเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น การท้างานของพัดลม ปั๊มน้้า Alarm ได้ 2000 เหตุการณ์
มีระบบหน่วงเวลาของการสั่งเปิดพัดลมพร้อมๆกันหลายๆตัว ระบบจะสั่งเปิดพัดลมทีละตัวห่างกัน 3 วินาที
.
ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ เพื่อให้การเลี้ยงของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ด้วยระบบ เก็บข้อมูลค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของอุณหภูมิ
ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของ อุณภูมิ, ความชื้น และเซนเซอร์
ครบเครื่อง แบบไร้ขีดจำกัด ด้วย Temp Climate Controller

 

#climatecontroller #piggy #farm #smartfarm #temperaturecontroller
#pigfarm #climate #humiditycontroller #controller #carbondioxide #ammonia 

 

#sensors#automaticcontroller #chicken #pig #ฟาร์ม #ฟาร์มไก่ #ฟาร์มหมู #สมาร์ทฟาร์ม #เลี้ยงไก่ #ไก่ไข่ #ไก่เนื้อ #คอนโทรลเลอร์ #เซนเซอร์อุณหภูมิ #เซนเซอร์ความชื้น

 
 

Temp R-Tron 

พร้อมรึยังที่จะยกระดับการเลี้ยงของคุณไปอีกขั้น ด้วย

Temp R-Tron Climate Controller

ฟังชั่นครบครัน
ครบเครื่องเรื่องการเลี้ยง 

สามารถควบคุมการเปิด-ปิด พัดลม 12 ชุด,ปั๊มน้้า 2 ชุด,ฮีตเตอร์ 1 ชุด,แสงสว่าง 1 ชุดและระบบเตือน 1 ชุด
สามารถเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น การท้างานของพัดลม ปั๊มน้้า Alarm ได้ 2000 เหตุการณ์
มีระบบหน่วงเวลาของการสั่งเปิดพัดลมพร้อมๆกันหลายๆตัว ระบบจะสั่งเปิดพัดลมทีละตัวห่างกัน 3 วินาที
.
ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ เพื่อให้การเลี้ยงของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ด้วยระบบ เก็บข้อมูลค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของอุณหภูมิ
ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของ อุณภูมิ, ความชื้น และเซนเซอร์
ครบเครื่อง แบบไร้ขีดจำกัด ด้วย Temp Climate Controller

 

#climatecontroller #piggy #farm #smartfarm #temperaturecontroller #pigfarm #climate #humiditycontroller #controller #carbondioxide #ammonia #sensors

 

#automaticcontroller #chicken #pig #ฟาร์ม #ฟาร์มไก่ #ฟาร์มหมู #สมาร์ทฟาร์ม #เลี้ยงไก่ #ไก่ไข่ #ไก่เนื้อ #คอนโทรลเลอร์ #เซนเซอร์อุณหภูมิ #เซนเซอร์ความชื้น

 

Temp R-Tron 

พร้อมรึยังที่จะยกระดับการเลี้ยงของคุณไปอีกขั้น ด้วย
Temp R-Tron Climate Controller
 
ฟังชั่นครบครัน
ครบเครื่องเรื่องการเลี้ยง
สามารถควบคุมการเปิด-ปิด พัดลม 12 ชุด,ปั๊มน้้า 2 ชุด,ฮีตเตอร์ 1 ชุด,แสงสว่าง 1 ชุดและระบบเตือน 1 ชุด

สามารถเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น การท้างานของพัดลม ปั๊มน้้า Alarm ได้ 2000 เหตุการณ์
มีระบบหน่วงเวลาของการสั่งเปิดพัดลมพร้อมๆกันหลายๆตัว ระบบจะสั่งเปิดพัดลมทีละตัวห่างกัน 3 วินาที
.
ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ เพื่อให้การเลี้ยงของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยระบบ เก็บข้อมูลค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของอุณหภูมิ
ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของ อุณภูมิ, ความชื้น และเซนเซอร์
ครบเครื่อง แบบไร้ขีดจำกัด ด้วย Temp Climate Controller
 
#climatecontroller #piggy #farm #smartfarm #temperaturecontroller
#pigfarm #climate #humiditycontroller #controller #carbondioxide #ammonia #sensors
#automaticcontroller #chicken #pig #ฟาร์ม #ฟาร์มไก่ #ฟาร์มหมู #สมาร์ทฟาร์ม #เลี้ยงไก่ #ไก่ไข่ #ไก่เนื้อ #คอนโทรลเลอร์ #เซนเซอร์อุณหภูมิ #เซนเซอร์ความชื้น
 
error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!