Menu Close

Say Hi to Temp Pigatron 13

ฉีกทุกกฏการเลี้ยง ให้เป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วของคุณ

Say Hi to Temp Pigatron 13

อิสระ ในการตั้งโปรแกรมอุณหภูมิสำหรับพัดลม, ป๊มน้ำ และฮีตเตอร์ ตามอายุของสัตว์เลี้ยงได้
อิสระ ในการเลือก เปิด/ปิด พัดลม ตามวันและเวลาได้
ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ เพื่อให้การเลี้ยงของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยระบบ เก็บข้อมูลค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของอุณหภูมิและความชื้น
ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของ อุณภูมิ, ความชื้น และเซนเซอร์

#climatecontroller #piggy #farm #smartfarm #temperaturecontroller #pigfarm
#climate #humiditycontroller #controller #carbondioxide #ammonia #sensors
#automaticcontroller #chicken #pig #ฟาร์ม #ฟาร์มไก่ #ฟาร์มหมู #สมาร์ทฟาร์ม #เลี้ยงไก่ #ไก่ไข่
#ไก่เนื้อ #คอนโทรลเลอร์ #เซนเซอร์อุณหภูมิ #เซนเซอร์ความชื้น
 

Say Hi to Temp Pigatron 13

ฉีกทุกกฏการเลี้ยง ให้เป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วของคุณ
Say Hi to Temp Pigatron 13
อิสระ ในการตั้งโปรแกรมอุณหภูมิสำหรับพัดลม, ป๊มน้ำ และฮีตเตอร์ ตามอายุของสัตว์เลี้ยงได้
อิสระ ในการเลือก เปิด/ปิด พัดลม ตามวันและเวลาได้
ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ เพื่อให้การเลี้ยงของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยระบบ เก็บข้อมูลค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของอุณหภูมิและความชื้น
ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของ อุณภูมิ, ความชื้น และเซนเซอร์

#climatecontroller #piggy #farm #smartfarm #temperaturecontroller #pigfarm
#climate #humiditycontroller #controller #carbondioxide #ammonia #sensors
#automaticcontroller #chicken #pig #ฟาร์ม #ฟาร์มไก่ #ฟาร์มหมู #สมาร์ทฟาร์ม #เลี้ยงไก่ #ไก่ไข่
#ไก่เนื้อ #คอนโทรลเลอร์ #เซนเซอร์อุณหภูมิ #เซนเซอร์ความชื้น
 
error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!