Menu Close

Poultry India Expo 2022

,23-24-25 November 2022

POULTRY INDIA EXPO ,23-24-25 November 2022

Poultry India International Exhibition

Poultry India Expo 2022

South Asia’s Largest International Poultry Exhibition
23 – 24 – 25 November 2022
Venue – HITEX, Hyderabad

Poultry India Expo 2022

South Asia’s Largest International Poultry Exhibition
23 – 24 – 25 November 2022
Venue – HITEX, Hyderabad

Poultry India Expo 2022
South Asia’s Largest International Poultry Exhibition
23 – 24 – 25 November 2022
Venue – HITEX, Hyderabad

Poultry India Exhibition นิทรรศการมาตรฐานระดับสากล 

 

Poultry India Expo 2022 สำหรับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกนำเสนอครั้งที่ 14 ที่ Hitex Exhibition Centre, Hyderabad, Telangana, India & Knowledge Day Technical Seminal ที่ Novotel, Hitech City, Hyderabad, Telangana 

 

Smartlink

ร่วมกับ IPEMA งานนี้เป็นเวทีกว้างที่มีข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัตว์ปีก อุปกรณ์อาหาร เทคโนโลยี พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การเลี้ยงไข่ โภชนาการสัตว์ปีก สุขภาพสัตว์ และการผลิตสัตว์ปีกระหว่างประเทศ 

 

นอกจากนี้ยังนำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดในการวิจัยสัตว์ปีก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น กรงและความสำคัญของโรงสีอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังให้ความรู้และความเข้าใจขั้นสูงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกผ่านฟอรัมทางวิทยาศาสตร์ การฝึกอบรม และโอกาสในการทำงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก

Temp climate controller

 

จุดมุ่งหมายหลักของนิทรรศการนี้คือเพื่อช่วยให้คุณติดตามการพัฒนาและการปฏิบัติล่าสุดในการจัดการสัตว์ปีก สุขภาพและโภชนาการของสัตว์ปีก การเพาะพันธุ์สัตว์ปีก และเทคนิคใหม่ ๆ ในการผลิตอาหารสัตว์และการผลิตสัตว์ปีก

 

การเลี้ยงสัตว์ปีกในอินเดียเป็นผลพวงของนวัตกรรมและความเฉลียวฉลาดเป็นเวลาหลายปีในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก ยิ่งไปกว่านั้น ทุกวันนี้ อุตสาหกรรมโดยรวมด้วยโมเดลต้นทุนต่ำพร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น 

 

ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จเพียงไม่กี่อย่างทั่วโลก ในงานดังกล่าว เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก บริษัทเพาะพันธุ์ ผู้ผสมพันธุ์ และนักโภชนาการด้านสุขภาพสัตว์สามารถเห็นความคืบหน้าของเพื่อนร่วมงานและทบทวนประโยชน์ของขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวสำหรับการผลิตสัตว์ปีกในประเทศและต่างประเทศ

 

Smartlink

สัตว์ปีกอินเดียเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครในการแสดง พัฒนา และคิดเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และยังดึงดูดโอกาสในการซื้อขายและการลงทุนที่เพียงพอ

 

ความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ในการผลิตได้สร้างแรงกดดันใหม่ต่ออุตสาหกรรมแห่งชาติ ภราดรต้องต่อสู้ทุกวัน ความผิดปกติในการจัดหาและกำหนดราคาของวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในการกำจัดมูลสัตว์ ความยากลำบากในการหาผู้มีความสามารถและความช่วยเหลือจากฟาร์มเป็นประจำ และการเกิดขึ้นของโรครูปแบบใหม่ 

Temp controller

 

ที่นิทรรศการ ผู้เข้าชมจะพบว่าความมีไหวพริบของอินเดียได้นำเอาไม้กระบอง และในการจัดแสดง คุณจะพบขุมสมบัติของความรู้และเทคนิคของความโดดเด่นระดับนานาชาติ

 

ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติจะมารวมตัวกันบนแพลตฟอร์มเดียวใน “วันแห่งความรู้” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เพื่อแบ่งปันข่าวกรองและประสบการณ์ของพวกเขาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ที่ทำงานในหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมอันกว้างใหญ่นี้

 
นิทรรศการนี้ร่วมกับ IPEMA จะจัดขึ้นที่ HITEX Exhibition Centre, Izzat Nagar, Hyderabad, India ในปี 2022 วันที่จะได้รับการอัปเดตในไม่ช้า
 
 
 
Poultry India Exhibition นิทรรศการมาตรฐานระดับสากล 
 
Poultry India Expo 2022 สำหรับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกนำเสนอครั้งที่ 14 ที่ Hitex Exhibition Centre, Hyderabad, Telangana, India & Knowledge Day Technical Seminal ที่ Novotel, Hitech City, Hyderabad, Telangana 
 
ร่วมกับ IPEMA งานนี้เป็นเวทีกว้างที่มีข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัตว์ปีก อุปกรณ์อาหาร เทคโนโลยี พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การเลี้ยงไข่ โภชนาการสัตว์ปีก สุขภาพสัตว์ และการผลิตสัตว์ปีกระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังนำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดในการวิจัยสัตว์ปีก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น กรงและความสำคัญของโรงสีอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังให้ความรู้และความเข้าใจขั้นสูงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกผ่านฟอรัมทางวิทยาศาสตร์ การฝึกอบรม และโอกาสในการทำงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก
 

Temp climate controller

จุดมุ่งหมายหลักของนิทรรศการนี้คือเพื่อช่วยให้คุณติดตามการพัฒนาและการปฏิบัติล่าสุดในการจัดการสัตว์ปีก สุขภาพและโภชนาการของสัตว์ปีก การเพาะพันธุ์สัตว์ปีก และเทคนิคใหม่ ๆ ในการผลิตอาหารสัตว์และการผลิตสัตว์ปีก
 
การเลี้ยงสัตว์ปีกในอินเดียเป็นผลพวงของนวัตกรรมและความเฉลียวฉลาดเป็นเวลาหลายปีในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก ยิ่งไปกว่านั้น ทุกวันนี้ อุตสาหกรรมโดยรวมด้วยโมเดลต้นทุนต่ำพร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น 
 

Smartlink

ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จเพียงไม่กี่อย่างทั่วโลก ในงานดังกล่าว เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก บริษัทเพาะพันธุ์ ผู้ผสมพันธุ์ และนักโภชนาการด้านสุขภาพสัตว์สามารถเห็นความคืบหน้าของเพื่อนร่วมงานและทบทวนประโยชน์ของขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวสำหรับการผลิตสัตว์ปีกในประเทศและต่างประเทศ
 
สัตว์ปีกอินเดียเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครในการแสดง พัฒนา และคิดเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และยังดึงดูดโอกาสในการซื้อขายและการลงทุนที่เพียงพอ
 
ความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ในการผลิตได้สร้างแรงกดดันใหม่ต่ออุตสาหกรรมแห่งชาติ ภราดรต้องต่อสู้ทุกวัน ความผิดปกติในการจัดหาและกำหนดราคาของวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในการกำจัดมูลสัตว์ ความยากลำบากในการหาผู้มีความสามารถและความช่วยเหลือจากฟาร์มเป็นประจำ และการเกิดขึ้นของโรครูปแบบใหม่ 
 Temp controller
ที่นิทรรศการ ผู้เข้าชมจะพบว่าความมีไหวพริบของอินเดียได้นำเอาไม้กระบอง และในการจัดแสดง คุณจะพบขุมสมบัติของความรู้และเทคนิคของความโดดเด่นระดับนานาชาติ
 
ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติจะมารวมตัวกันบนแพลตฟอร์มเดียวใน “วันแห่งความรู้” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เพื่อแบ่งปันข่าวกรองและประสบการณ์ของพวกเขาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ที่ทำงานในหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมอันกว้างใหญ่นี้
 
นิทรรศการนี้ร่วมกับ IPEMA จะจัดขึ้นที่ HITEX Exhibition Centre, Izzat Nagar, Hyderabad, India ในปี 2022 วันที่จะได้รับการอัปเดตในไม่ช้า
 
 >> https://www.poultryindia.co.in/about-poultry-india/
 
 
Poultry India Exhibition นิทรรศการมาตรฐานระดับสากล 
 
Poultry India Expo 2022 สำหรับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกนำเสนอครั้งที่ 14 ที่ Hitex Exhibition Centre, Hyderabad, Telangana, India & Knowledge Day Technical Seminal ที่ Novotel, Hitech City, Hyderabad, Telangana 
 
ร่วมกับ IPEMA งานนี้เป็นเวทีกว้างที่มีข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัตว์ปีก อุปกรณ์อาหาร เทคโนโลยี พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การเลี้ยงไข่ โภชนาการสัตว์ปีก สุขภาพสัตว์ และการผลิตสัตว์ปีกระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังนำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดในการวิจัยสัตว์ปีก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น กรงและความสำคัญของโรงสีอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังให้ความรู้และความเข้าใจขั้นสูงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกผ่านฟอรัมทางวิทยาศาสตร์ การฝึกอบรม และโอกาสในการทำงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก
 

Temp climate controller

 
จุดมุ่งหมายหลักของนิทรรศการนี้คือเพื่อช่วยให้คุณติดตามการพัฒนาและการปฏิบัติล่าสุดในการจัดการสัตว์ปีก สุขภาพและโภชนาการของสัตว์ปีก การเพาะพันธุ์สัตว์ปีก และเทคนิคใหม่ ๆ ในการผลิตอาหารสัตว์และการผลิตสัตว์ปีก
 
การเลี้ยงสัตว์ปีกในอินเดียเป็นผลพวงของนวัตกรรมและความเฉลียวฉลาดเป็นเวลาหลายปีในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก ยิ่งไปกว่านั้น ทุกวันนี้ อุตสาหกรรมโดยรวมด้วยโมเดลต้นทุนต่ำพร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น 
 

Smartlink

ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จเพียงไม่กี่อย่างทั่วโลก ในงานดังกล่าว เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก บริษัทเพาะพันธุ์ ผู้ผสมพันธุ์ และนักโภชนาการด้านสุขภาพสัตว์สามารถเห็นความคืบหน้าของเพื่อนร่วมงานและทบทวนประโยชน์ของขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวสำหรับการผลิตสัตว์ปีกในประเทศและต่างประเทศ
 
สัตว์ปีกอินเดียเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครในการแสดง พัฒนา และคิดเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และยังดึงดูดโอกาสในการซื้อขายและการลงทุนที่เพียงพอ
 
ความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ในการผลิตได้สร้างแรงกดดันใหม่ต่ออุตสาหกรรมแห่งชาติ ภราดรต้องต่อสู้ทุกวัน ความผิดปกติในการจัดหาและกำหนดราคาของวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในการกำจัดมูลสัตว์ ความยากลำบากในการหาผู้มีความสามารถและความช่วยเหลือจากฟาร์มเป็นประจำ และการเกิดขึ้นของโรครูปแบบใหม่ 
 Temp controller
ที่นิทรรศการ ผู้เข้าชมจะพบว่าความมีไหวพริบของอินเดียได้นำเอาไม้กระบอง และในการจัดแสดง คุณจะพบขุมสมบัติของความรู้และเทคนิคของความโดดเด่นระดับนานาชาติ
 
ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติจะมารวมตัวกันบนแพลตฟอร์มเดียวใน “วันแห่งความรู้” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เพื่อแบ่งปันข่าวกรองและประสบการณ์ของพวกเขาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ที่ทำงานในหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมอันกว้างใหญ่นี้

Smartlink

นิทรรศการนี้ร่วมกับ IPEMA จะจัดขึ้นที่ HITEX Exhibition Centre, Izzat Nagar, Hyderabad, India ในปี 2022 วันที่จะได้รับการอัปเดตในไม่ช้า
 
 >> https://www.poultryindia.co.in/about-poultry-india/
 
 
error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!