Menu Close

งาน Indo Livestock Expo & Forum 2023

Indo Livestock Expo & Forum 2023

 

งาน Indo Livestock Expo & Forum 2023

Indo Livestock Expo & Forum – ตั้งแต่ปี 2545 งานดังกล่าวยังคงรักษาชื่อเสียงในฐานะงานอุตสาหกรรมปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม และสุขภาพสัตว์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย ด้วยความร่วมมือกับ Indo Feed, Indo Dairy, Indo Agrotech, Indo Vet & Indo Fisheries expo & forum งานแสดงสินค้านำเสนอโซลูชั่นการช็อปปิ้งแบบครบวงจรและเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุด ตลอดจนสร้างเครือข่ายธุรกิจ

ผู้เข้าชมที่ผ่านการรับรองและผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศในงานแสดงสินค้าถือเป็นงานแสดงสินค้า B2B สุดพิเศษที่คุณต้องเข้าร่วม

 
 

งาน Indo Livestock Expo & Forum 2023

Indo Livestock Expo & Forum – ตั้งแต่ปี 2545 งานดังกล่าวยังคงรักษาชื่อเสียงในฐานะงานอุตสาหกรรมปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม และสุขภาพสัตว์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย ด้วยความร่วมมือกับ Indo Feed, Indo Dairy, Indo Agrotech, Indo Vet & Indo Fisheries expo & forum งานแสดงสินค้านำเสนอโซลูชั่นการช็อปปิ้งแบบครบวงจรและเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุด ตลอดจนสร้างเครือข่ายธุรกิจ
ผู้เข้าชมที่ผ่านการรับรองและผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศในงานแสดงสินค้าถือเป็นงานแสดงสินค้า B2B สุดพิเศษที่คุณต้องเข้าร่วม
Posted in กิจกรรม, กิจกรรมปี2566

Related Posts

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!