Menu Close

ILDEX Indonesia 2019

ILDEX Indonesia 2019

ILDEX Indonesia 2019 

ซึ่งเป็นงานนิทรรศการการแปรรูปปศุสัตว์และโคนมนานาชาติและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนานาชาติ ครั้งที่ 4 ใกล้จะสิ้นสุดลงในช่วงกลางเดือนกันยายน โดยมีผู้จัดแสดงชั้นนำ 250 รายจาก 25 ประเทศ และผู้เข้าร่วมการค้า 12,200 รายจาก 40 ประเทศ. 

 

งานแสดงสินค้าเฉพาะทางนำเสนอเทคโนโลยีชั้นสูง อุปกรณ์ใหม่ล่าสุด และโซลูชั่นทางธุรกิจเต็มรูปแบบสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจในทุกพื้นที่ที่จัดแสดง ผู้เข้าชมจึงสามารถสัมผัสประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับอุปกรณ์ปศุสัตว์ล่าสุดสำหรับการเกษตร รับแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาธุรกิจ พบปะที่ปรึกษาเพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดอินโดนีเซีย และยังได้รับ องค์ความรู้จากการประชุมสัมมนา นอกจากนี้ โซนใหม่อย่าง Animal Live Show และ Waste Management ยังดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมทุกท่านอีกด้วย

สถานีต่อไปคือ ILDEX Vietnam ในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 โดยพื้นที่ถูกจองไปแล้ว 65%

 

ILDEX Vietnamซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม การแปรรูปเนื้อสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ได้กลายเป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างแข็งแกร่งและมีโอกาสทางธุรกิจมากมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์และผู้แสดงสินค้าชั้นนำระบุว่าเป็นตลาดและแพลตฟอร์มธุรกิจระหว่างประเทศที่ดีที่สุดสำหรับตลาดเวียดนาม 

 

นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไซง่อน นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามและส่งมอบเทคโนโลยี อุปกรณ์ บริการ และธุรกิจใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงสุดและหลากหลายมากที่สุด โดยมีผู้ซื้อการค้าทั้งในและต่างประเทศคุณภาพสูงจำนวนมาก ธีมใหม่จะเป็น ‘การแปรรูปเนื้อสัตว์’ การบริโภคปศุสัตว์ของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจาก 3.5 ล้านตันในปี 2556 เป็น 3.6 ล้านตันในปี 2557 และคาดว่าจะสูงถึง 4.5 ล้านตันในปี 2562 ด้วยปริมาณที่เหมาะสมจำนวนมาก และเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตของประเทศ เพื่อให้ได้รางวัลใหญ่สำหรับบริษัทใดๆ ที่สามารถส่งมอบสิ่งที่สาธารณชนต้องการอยู่แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสก็สุกงอมสำหรับนักลงทุนที่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของเวียดนามต่อไป

 

ILDEX Indonesia 2019 

ซึ่งเป็นงานนิทรรศการการแปรรูปปศุสัตว์และโคนมนานาชาติและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนานาชาติ ครั้งที่ 4 ใกล้จะสิ้นสุดลงในช่วงกลางเดือนกันยายน โดยมีผู้จัดแสดงชั้นนำ 250 รายจาก 25 ประเทศ และผู้เข้าร่วมการค้า 12,200 รายจาก 40 ประเทศ. 
 
งานแสดงสินค้าเฉพาะทางนำเสนอเทคโนโลยีชั้นสูง อุปกรณ์ใหม่ล่าสุด และโซลูชั่นทางธุรกิจเต็มรูปแบบสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจในทุกพื้นที่ที่จัดแสดง ผู้เข้าชมจึงสามารถสัมผัสประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับอุปกรณ์ปศุสัตว์ล่าสุดสำหรับการเกษตร รับแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาธุรกิจ พบปะที่ปรึกษาเพื่อขยายธุรกิจสู่ตลาดอินโดนีเซีย และยังได้รับ องค์ความรู้จากการประชุมสัมมนา นอกจากนี้ โซนใหม่อย่าง Animal Live Show และ Waste Management ยังดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมทุกท่านอีกด้วย
สถานีต่อไปคือ ILDEX Vietnam ในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 โดยพื้นที่ถูกจองไปแล้ว 65%
 
ILDEX Vietnamซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม การแปรรูปเนื้อสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ได้กลายเป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างแข็งแกร่งและมีโอกาสทางธุรกิจมากมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์และผู้แสดงสินค้าชั้นนำระบุว่าเป็นตลาดและแพลตฟอร์มธุรกิจระหว่างประเทศที่ดีที่สุดสำหรับตลาดเวียดนาม 
 
นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไซง่อน นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามและส่งมอบเทคโนโลยี อุปกรณ์ บริการ และธุรกิจใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงสุดและหลากหลายมากที่สุด โดยมีผู้ซื้อการค้าทั้งในและต่างประเทศคุณภาพสูงจำนวนมาก ธีมใหม่จะเป็น ‘การแปรรูปเนื้อสัตว์’ การบริโภคปศุสัตว์ของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจาก 3.5 ล้านตันในปี 2556 เป็น 3.6 ล้านตันในปี 2557 และคาดว่าจะสูงถึง 4.5 ล้านตันในปี 2562 ด้วยปริมาณที่เหมาะสมจำนวนมาก และเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตของประเทศ เพื่อให้ได้รางวัลใหญ่สำหรับบริษัทใดๆ ที่สามารถส่งมอบสิ่งที่สาธารณชนต้องการอยู่แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสก็สุกงอมสำหรับนักลงทุนที่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของเวียดนามต่อไป
 
 
Posted in กิจกรรม

Related Posts

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!