Menu Close

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์ม Flock Data        

จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดภายในเล้า 

เพื่อให้การบริหารจัดการของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
Flock Data อีก 1 ฟีเจอร์ที่มีมาใน Temp Chickatron 20 ที่จะช่วยให้คุณ สามารถติดตามข้อมูล ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
จำนวนไก่/หมูภายในโรงเรือน
ปริมาณอาหาร/น้ำที่กินในแต่ละวัน
น้ำหนักของสัตว์ ณ ปัจจุบัน
อัตราการแลกเนื้อ (FCR)
โดยข้อมูลทั้งหมด ผู้เลี้ยงสามารถติดตามได้แบบ Rael time
อีกทั้งยังมีตารางสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้ผู้เลี้ยงสามารถบริหารจัดการ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราห์การเลี้ยง ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น

 

#piggy #farm #smartfarm #temperaturecontroller #pigfarm #climate #humiditycontroller
#controller #carbondioxide #ammonia #sensors #automaticcontroller #chicken #pig
#ฟาร์ม #ฟาร์มไก่ #ฟาร์มหมู #สมาร์ทฟาร์ม #เลี้ยงไก่ #ไก่ไข่ #ไก่เนื้อ #คอนโทรลเลอร์ #เซนเซอร์อุณหภูมิ #เซนเซอร์ความชื้

 

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์ม Flock Data        

จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดภายในเล้า 
เพื่อให้การบริหารจัดการของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
Flock Data อีก 1 ฟีเจอร์ที่มีมาใน Temp Chickatron 20 ที่จะช่วยให้คุณ สามารถติดตามข้อมูล ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
จำนวนไก่/หมูภายในโรงเรือน
ปริมาณอาหาร/น้ำที่กินในแต่ละวัน
น้ำหนักของสัตว์ ณ ปัจจุบัน
อัตราการแลกเนื้อ (FCR)
โดยข้อมูลทั้งหมด ผู้เลี้ยงสามารถติดตามได้แบบ Rael time
อีกทั้งยังมีตารางสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้ผู้เลี้ยงสามารถบริหารจัดการ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราห์การเลี้ยง ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น
 
#piggy #farm #smartfarm #temperaturecontroller #pigfarm #climate #humiditycontroller
#controller #carbondioxide #ammonia #sensors #automaticcontroller #chicken #pig
#ฟาร์ม #ฟาร์มไก่ #ฟาร์มหมู #สมาร์ทฟาร์ม #เลี้ยงไก่ #ไก่ไข่ #ไก่เนื้อ #คอนโทรลเลอร์ #เซนเซอร์อุณหภูมิ #เซนเซอร์ความชื้
 
error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!