Menu Close

Temp Climate Controller  Fishotron 10

Temp Climate Controller  Fishotron 10

Fishotron 10  ชุดควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในบ่อเลี้ยง ปลา/กุ้ง

รุ่น Fishotron 10

   -เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง
   -ลดการสูญเสีย
   -ลดแรงงานในการเลี้ยง
   -เพิ่มกำไร
 

คุณสมบัติ

1.โปรแกรมเติมอากาศ
   -สามารถควบคุม 1-6 ตัว
   -ตั้งเวลา เปิด-ปิด 12 ครั้ง/วัน
   -เปลี่ยนรูปแบบได้ 12 ช่วงอายุ
2.โปรแกรมให้อาหาร
   -สาารถควบคุมแบบ Start/stop และAuto/manual
   -ตั้งเวลา เปิด-ปิด 12 ครั้ง /วัน
   -เปลี่ยนรูปแบบได้ 12 ช่วงอายุ
3.โปรแกรมดูดของเสีย
   -ตั้งเวลา เปิด-ปิด 24 ครั้ง/วัน
   -เปลี่ยนรูปแบบได้ 12 ช่วงอายุ
4.วัดค่าอุณภูมิ
5.วัดค่าออกซิเจนในน้ำ
6.วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ
7.วัดค่าระดับน้ำ
 

Fishotron 10 ชุดควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในบ่อเลี้ยง ปลา/กุ้ง

รุ่น Fishotron 10

   -เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง
   -ลดการสูญเสีย
   -ลดแรงงานในการเลี้ยง
   -เพิ่มกำไร
 
คุณสมบัติ
1.โปรแกรมเติมอากาศ
   -สามารถควบคุม 1-6 ตัว
   -ตั้งเวลา เปิด-ปิด 12 ครั้ง/วัน
   -เปลี่ยนรูปแบบได้ 12 ช่วงอายุ

2.โปรแกรมให้อาหาร
   -สาารถควบคุมแบบ Start/stop และAuto/manual
   -ตั้งเวลา เปิด-ปิด 12 ครั้ง /วัน
   -เปลี่ยนรูปแบบได้ 12 ช่วงอายุ

3.โปรแกรมดูดของเสีย
   -ตั้งเวลา เปิด-ปิด 24 ครั้ง/วัน
   -เปลี่ยนรูปแบบได้ 12 ช่วงอายุ

4.วัดค่าอุณภูมิ
5.วัดค่าออกซิเจนในน้ำ
6.วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ
7.วัดค่าระดับน้ำ
 

  ฃื่อ-นามสกุล

  รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ*

  เบอร์ติดต่อ

  E-mail

  ชื่อ บริษัท/ฟาร์ม

  จังหวัด

  ประเทศ

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
  TP Series
  TP 20TP 40TP 54TP 80
  Temp Series
  THS 100 ALTHS 100 HCTemp TF 716Temp 1000 PlusTemp 1200Temp 1200 plusTemp 2003 PlusTemp 100-R6Pigatron 13Fishotron 10Chickatron 20
  R-Tron Series
  R-TronR-Tron 207R-Tron 313R-Tron 612R-Tron 620
  Weight scale
  Silonic-X
  Dimmer
  Dimmer 2000-T
  Alarm
  Alarm 04
  Vaccine temp monitor
  Vaccine temp monitor
  Equipments
  WiFi Converter

  ข้อมูลที่สนใจ
  ใบเสนอราคา
  ข้อมูลสินค้า/Datasheet
  คู่มือ

  .

  error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!