Menu Close

The 6th Traveling Seminar, Chaiyaphum Province

สัมนาสัญจร ครั้งที่ 5 จังหวัดชัยภูมิ

The 6th Traveling Seminar, Chaiyaphum Province

งานสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 6 / 2565 จังหวัดชัยภูมิ


สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยกาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอเชิญผู้สนใจสัมมนาสัญจร

“หลังเว้นวรรค…เตรียมความพร้อมอย่างไร? …ให้ปลอดภัย ASF”
ครั้งที่ 5/2565 วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครั้งที่ 6/2565 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

The 6th Traveling Seminar, Chaiyaphum Province

งานสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 6 / 2565 จังหวัดชัยภูมิ
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยกาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอเชิญผู้สนใจสัมมนาสัญจร
 
“หลังเว้นวรรค…เตรียมความพร้อมอย่างไร? …ให้ปลอดภัย ASF”
 

ครั้งที่ 5/2565 วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครั้งที่ 6/2565 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
 
Posted in Event

Related Posts

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!