Menu Close

Tag: Traveling seminar No.4 /2022

Traveling seminar No.4 /2022

Traveling seminar No.4 /2022วันที่ 26 มีนาคม 2565สัมมนาสัญจร ครั้งที่ 4/2565โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาอน่างต่อเนื่อง…เรื่อง หลังเว้นวรรค ASF ..จะกลับมาอย่างไร?…ให้ปลอดภัย     ณ โรงแรม อวานี จ.ขอนแก่น สมาคมฯ ขอขอบพระคุณสมาชิก เกษตรกร บริษัท ห้างร้าน หน่อยงานรัฐ เอกชน…

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!