Menu Close

Tag: Temp

R-tron 620

Temp Climate Controller Model R-Tron 620

เครื่องควบคุมอุณภูมิ ในโรงเรือน รุ่น R-Tron 620 Temp climate controller , รุ่น R-Tron 620  R-Tron 620  ตั้งค่าเวลาการให้อาหาร (Feed)เปิด-ปิดต่อวันได้ 8 ครั้งต่อวันและตั้งตามอายุของสัตว์ที่เลี้ยงได้ 8 ช่วงอายุในการเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น การทํางานของพัดลม ปั๊มนํ้า alarm ได้ 2000 เหตุการณ์ในการตั้งค่าตั้งค่าความต้องการอากาศของสัตว์ที่เลี้ยงได้ 8…

เครื่องควบคุมอุณภูมิ ในโรงเรือน รุ่น R-Tron 207

Temp Climate Controller Model R-Tron 207

Temp Climate Controller Model R-Tron 207Temp Climate Controller  , R-Tron 207R-Tron 207โปรแกรมอุณหภูมิ ความเร็วลม สูงสุด ตํ่าสุดตามอายุสัตว์ที่เลี้ยงได้ 8 ช่วง ควบคุมการทํางานได้ทั้งอุณหภูมิหน้าร้อน (Tunnel Mode) และ อุณหภูมิหน้าหนาว (Transition Mode) ตั้งค่าเวลาการให้อาหาร…

เครื่องควบคุมอุณภูมิ

Temp Climate Controller Model Temp 1200 Plus

เครื่องควบคุมอุณภูมิ ในโรงเรือน รุ่น Temp 1200 PlusTemp Climate Controller , Temp 1200 Plus เราพร้อมแล้วคุณพร้อมหรือยัง พัฒนาไปอีกขั้นด้วย Temp 1200 Plus Climate Controllerชุดควบคุมอุณหภูมิ และ ความชื้นภาย ในโรงเรือน เลี้ยงไก่ มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่พัฒนาจาก Temp 1200…

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!