Menu Close
Controller เปิด ปิด พัดลมในฟาร์ม

Controller เปิด ปิด พัดลมในฟาร์ม

        จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดภายในเล้า เพื่อให้การบริหารจัดการของคุณ ราบรื่นยิ่งขึ้น Flock Data อีก 1 ฟีเจอร์ที่มีมาใน Temp Chickatron 20 ที่จะช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูล ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนไก่/หมูภายในโรงเรือน ปริมาณอาหาร/น้ำที่กินในแต่ละวันน้ำหนักของสัตว์ ณ ปัจจุบัน อัตราการแลกเนื้อ (FCR) โดยข้อมูลทั้งหมด ผู้เลี้ยงสามารถติดตามได้แบบ Rael time อีกทั้งยังมีตารางสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้ผู้เลี้ยงสามารถบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์การเลี้ยง ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น.

Controller เปิด ปิด พัดลมในฟาร์ม

        จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดภายในเล้า เพื่อให้การบริหารจัดการของคุณ ราบรื่นยิ่งขึ้น Flock Data อีก 1 ฟีเจอร์ที่มีมาใน Temp Chickatron 20 ที่จะช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูล ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนไก่/หมูภายในโรงเรือน ปริมาณอาหาร/น้ำที่กินในแต่ละวันน้ำหนักของสัตว์ ณ ปัจจุบัน อัตราการแลกเนื้อ (FCR) โดยข้อมูลทั้งหมด ผู้เลี้ยงสามารถติดตามได้แบบ Rael time อีกทั้งยังมีตารางสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้ผู้เลี้ยงสามารถบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์การเลี้ยง ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น.

Controller เปิด ปิด พัดลมในฟาร์ม

        จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดภายในเล้า เพื่อให้การบริหารจัดการของคุณ ราบรื่นยิ่งขึ้น Flock Data อีก 1 ฟีเจอร์ที่มีมาใน Temp Chickatron 20 ที่จะช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูล ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนไก่/หมูภายในโรงเรือน ปริมาณอาหาร/น้ำที่กินในแต่ละวันน้ำหนักของสัตว์ ณ ปัจจุบัน อัตราการแลกเนื้อ (FCR) โดยข้อมูลทั้งหมด ผู้เลี้ยงสามารถติดตามได้แบบ Rael time อีกทั้งยังมีตารางสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้ผู้เลี้ยงสามารถบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์การเลี้ยง ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น.
Chickatron 20
chickatron-20
TempView
Posted in สาระน่ารู้
error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!