Menu Close

ควบคุมได้ดั่งใจ ด้วย TEMP 1200 PLUS CLIMATE CONTROLLER

ควบคุมได้ดั่งใจ ครบครันไปด้วยฟังชั่นมากมาย ยกระดับไปอีกขั้นด้วย
Temp 1200 Plus Climate Controller

 

⚡อิสระ⚡ในการเพิ่มการระบายอากาศควบคุมโดยความชื้น, คาร์บอนไดออกไซด์ และแอมโมเนีย ได้ 24 โปรแกรม
⚡อิสระ⚡ ในการปรับการทำงานของคูลลิ่งปั๊มให้ทำงานล่วงหน้าก่อนอุณหภูมิเป้าหมาย เพื่อรักษาอุณหภูมิในโรงเรือนให้คงที่
⚡อิสระ⚡ ในการตั้งค่าการเปิด/ปิดแสงสว่างตามวันและเวลาได้ 24 ช่วงวัน

 

💧อีกทั้งยังสามารถต่อกับ Water meter เพื่อบันทึกปริมาณนํ้าที่กิน ในแต่ละวัน และ ที่กินทั้งหมด

📣ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ เพื่อให้การเลี้ยงของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
✅ด้วยระบบ เก็บข้อมูลค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของอุณหภูมิ
✅ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของ อุณภูมิ, ความชื้น และเซนเซอร์

 

#climatecontroller #piggy #farm #smartfarm #temperaturecontroller #pigfarm #climate
#humiditycontroller #controller #carbondioxide #ammonia #sensors #automaticcontroller #chicken #pig
#ฟาร์ม #ฟาร์มไก่ #ฟาร์มหมู #สมาร์ทฟาร์ม #เลี้ยงไก่ #ไก่ไข่ #ไก่เนื้อ #คอนโทรลเลอร์ #เซนเซอร์อุณหภูมิ #เซนเซอร์ความชื้น

 

ควบคุมได้ดั่งใจ ด้วย TEMP 1200 PLUS CLIMATE CONTROLLER

ควบคุมได้ดั่งใจ ครบครันไปด้วยฟังชั่นมากมาย ยกระดับไปอีกขั้นด้วย
Temp 1200 Plus Climate Controller
⚡อิสระ⚡ในการเพิ่มการระบายอากาศควบคุมโดยความชื้น, คาร์บอนไดออกไซด์ และแอมโมเนีย ได้ 24 โปรแกรม
⚡อิสระ⚡ ในการปรับการทำงานของคูลลิ่งปั๊มให้ทำงานล่วงหน้าก่อนอุณหภูมิเป้าหมาย เพื่อรักษาอุณหภูมิในโรงเรือนให้คงที่
⚡อิสระ⚡ ในการตั้งค่าการเปิด/ปิดแสงสว่างตามวันและเวลาได้ 24 ช่วงวัน
 
💧อีกทั้งยังสามารถต่อกับ Water meter เพื่อบันทึกปริมาณนํ้าที่กิน ในแต่ละวัน และ ที่กินทั้งหมด
📣ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ เพื่อให้การเลี้ยงของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
✅ด้วยระบบ เก็บข้อมูลค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของอุณหภูมิ
✅ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของ อุณภูมิ, ความชื้น และเซนเซอร์
 
#climatecontroller #piggy #farm #smartfarm #temperaturecontroller #pigfarm #climate
#humiditycontroller #controller #carbondioxide #ammonia #sensors #automaticcontroller #chicken #pig
#ฟาร์ม #ฟาร์มไก่ #ฟาร์มหมู #สมาร์ทฟาร์ม #เลี้ยงไก่ #ไก่ไข่ #ไก่เนื้อ #คอนโทรลเลอร์ #เซนเซอร์อุณหภูมิ #เซนเซอร์ความชื้น

 

 

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!