Menu Close

ไข่ไก่คุณภาพ

8เคล็ดไม่ลับเลือกไข่ไก่คุณภาพ

ไข่ไก่คุณภาพ

1. สังเกตที่เปลือกไข่
ไข่ใหม่ ผิวเปลือกจะมีผงแป้งขาวเคลือบอยู่ มีผิวขรุขระ แต่ไข่เก่าเปลือกไข่จะมัน ลื่น และเงา ควรเลือกไข่ไก่ที่มีเปลือกสะอาด ไม่แตกร้าว เพราะถ้าเปลือกสกปรกอาจมีสิ่งปนเปื้อนในอาหารได้

2. ขนาดของไข่
หากเลือกไข่ในเบอร์เดียวกัน ควรเลือกไข่ที่มีขนาดกลมอ้วน มากกว่าไข่ที่เป็นทรงเรียวรี เพราะเนื้อด้านในจะน้อยกว่า

3. สีของไข่
ควรเลือกไข่ที่เปลือกภายนอกเป็นสีนวล เพราะไข่เก่าที่ใกล้จะเน่าจะมีจุดสีเทาๆ ขาวๆ ดำๆ อยู่ที่เปลือก ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าสังเกตดีๆ อาจจะมีสีคล้ำอยู่ด้วย

4. เขย่าไข่ก่อนซื้อ
ถ้าเขย่าไข่แล้วมีการสั่นคลอนด้านในแสดงว่าเป็นไข่เก่า แต่ถ้าเป็นไข่ใหม่เนื้อภายในจะยังแน่นและติดอยู่ที่เปลือกเวลาเขย่าไข่ด้านในจะไม่เคลื่อนไปมา

5. นำไข่ไปแช่น้ำ
หากนำไข่ไปแช่น้ำ ไข่ใหม่จะจมลงไปข้างล่าง ส่วนไข่เก่าจะลอยอยู่สูงกว่าครึ่งนึงของภาชนะ แต่ถ้าไข่ลอยขึ้นมาเหนือน้ำแสดงว่าไข่น้ำ ไม่ควรนำมากิน

Chickatron 20

6. น้ำหนักของไข่
ไข่ไก่ที่ดี ไม่ควรมีน้ำหนักเบาจนเกินไป เพราะถ้าไข่ยังมีน้ำหนักแสดงว่าเป็นไข่ใหม่ มีสารอาหารต่างๆ อยู่ครบ

7. ยกไข่ขึ้นส่องกับแสงแดด
ถ้ายกไข่ไก่ส่องกับแสงแดดหรือแสงสว่าง หากเป็นไข่ใหม่จะมีลักษณะโปร่งแสง เวลาหมุน ไข่แดงที่อยู่ด้านในจะหมุนตาม แต่หากส่องแล้วมีจุดสีเหลืองหรือเทาภายในฟองไข่ แสดงว่าไข่ไก่ฟองนั้นมีการปนเปื้อน ไม่ควรซื้อมาประกอบอาหาร

8. สังเกตหลังจากการตอกไข่ออกมา
ไข่ใหม่ เมื่อตอกไข่ออกมาแล้ว ไข่แดงจะมีลักษณะกลมนูน และมีเยื่อของไข่ขาวเกาะอยู่ที่รอบไข่แดง แต่ไข่เก่า ไข่แดงจะกลม แต่มีลักษณะแบน ส่วนไข่ขาวจะเหลวและไม่จับตัวกันเป็นลิ่ม
ไข่ใหม่ เมื่อตอกไข่ออกมาแล้ว ไข่แดงจะมีลักษณะกลมนูน และมีเยื่อของไข่ขาวเกาะอยู่ที่รอบไข่แดง แต่ไข่เก่า ไข่แดงจะกลม แต่มีลักษณะแบน ส่วนไข่ขาวจะเหลวและไม่จับตัวกันเป็นลิ่ม

 

Tips :

 

ควรเก็บไข่ในตู้เย็น ป้องกันการระเหยของน้ำ แต่ไม่ควรแช่ในความเย็นเกินไป
ไม่ควรล้างไข่ก่อนเก็บ เพราะจะทำให้สารเคลือบผิวที่รักษาความสดของไข่ถูกทำลาย
ควรแช่โดยวางส่วนที่เป็นด้านแหลมลงในช่องแช่ไข่ จะทำให้ไข่เก็บได้นานกว่า :

ควรเก็บไข่ในตู้เย็น ป้องกันการระเหยของน้ำ แต่ไม่ควรแช่ในความเย็นเกินไป
ไม่ควรล้างไข่ก่อนเก็บ เพราะจะทำให้สารเคลือบผิวที่รักษาความสดของไข่ถูกทำลาย
ควรแช่โดยวางส่วนที่เป็นด้านแหลมลงในช่องแช่ไข่ จะทำให้ไข่เก็บได้นานกว่า

 
 

ไข่ไก่คุณภาพ

1. สังเกตที่เปลือกไข่
ไข่ใหม่ ผิวเปลือกจะมีผงแป้งขาวเคลือบอยู่ มีผิวขรุขระ แต่ไข่เก่าเปลือกไข่จะมัน ลื่น และเงา ควรเลือกไข่ไก่ที่มีเปลือกสะอาด ไม่แตกร้าว เพราะถ้าเปลือกสกปรกอาจมีสิ่งปนเปื้อนในอาหารได้
2. ขนาดของไข่
หากเลือกไข่ในเบอร์เดียวกัน ควรเลือกไข่ที่มีขนาดกลมอ้วน มากกว่าไข่ที่เป็นทรงเรียวรี เพราะเนื้อด้านในจะน้อยกว่า
3. สีของไข่
ควรเลือกไข่ที่เปลือกภายนอกเป็นสีนวล เพราะไข่เก่าที่ใกล้จะเน่าจะมีจุดสีเทาๆ ขาวๆ ดำๆ อยู่ที่เปลือก ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าสังเกตดีๆ อาจจะมีสีคล้ำอยู่ด้วย
4. เขย่าไข่ก่อนซื้อ
ถ้าเขย่าไข่แล้วมีการสั่นคลอนด้านในแสดงว่าเป็นไข่เก่า แต่ถ้าเป็นไข่ใหม่เนื้อภายในจะยังแน่นและติดอยู่ที่เปลือกเวลาเขย่าไข่ด้านในจะไม่เคลื่อนไปมา
5. นำไข่ไปแช่น้ำ
หากนำไข่ไปแช่น้ำ ไข่ใหม่จะจมลงไปข้างล่าง ส่วนไข่เก่าจะลอยอยู่สูงกว่าครึ่งนึงของภาชนะ แต่ถ้าไข่ลอยขึ้นมาเหนือน้ำแสดงว่าไข่น้ำ ไม่ควรนำมากิน
6. น้ำหนักของไข่
ไข่ไก่ที่ดี ไม่ควรมีน้ำหนักเบาจนเกินไป เพราะถ้าไข่ยังมีน้ำหนักแสดงว่าเป็นไข่ใหม่ มีสารอาหารต่างๆ อยู่ครบ
Chickatron 20
7. ยกไข่ขึ้นส่องกับแสงแดด
ถ้ายกไข่ไก่ส่องกับแสงแดดหรือแสงสว่าง หากเป็นไข่ใหม่จะมีลักษณะโปร่งแสง เวลาหมุน ไข่แดงที่อยู่ด้านในจะหมุนตาม แต่หากส่องแล้วมีจุดสีเหลืองหรือเทาภายในฟองไข่ แสดงว่าไข่ไก่ฟองนั้นมีการปนเปื้อน ไม่ควรซื้อมาประกอบอาหาร
8. สังเกตหลังจากการตอกไข่ออกมา
ไข่ใหม่ เมื่อตอกไข่ออกมาแล้ว ไข่แดงจะมีลักษณะกลมนูน และมีเยื่อของไข่ขาวเกาะอยู่ที่รอบไข่แดง แต่ไข่เก่า ไข่แดงจะกลม แต่มีลักษณะแบน ส่วนไข่ขาวจะเหลวและไม่จับตัวกันเป็นลิ่ม
ไข่ใหม่ เมื่อตอกไข่ออกมาแล้ว ไข่แดงจะมีลักษณะกลมนูน และมีเยื่อของไข่ขาวเกาะอยู่ที่รอบไข่แดง แต่ไข่เก่า ไข่แดงจะกลม แต่มีลักษณะแบน ส่วนไข่ขาวจะเหลวและไม่จับตัวกันเป็นลิ่ม
Tips :
ควรเก็บไข่ในตู้เย็น ป้องกันการระเหยของน้ำ แต่ไม่ควรแช่ในความเย็นเกินไป
ไม่ควรล้างไข่ก่อนเก็บ เพราะจะทำให้สารเคลือบผิวที่รักษาความสดของไข่ถูกทำลาย
ควรแช่โดยวางส่วนที่เป็นด้านแหลมลงในช่องแช่ไข่ จะทำให้ไข่เก็บได้นานกว่า :
ควรเก็บไข่ในตู้เย็น ป้องกันการระเหยของน้ำ แต่ไม่ควรแช่ในความเย็นเกินไป
ไม่ควรล้างไข่ก่อนเก็บ เพราะจะทำให้สารเคลือบผิวที่รักษาความสดของไข่ถูกทำลาย
ควรแช่โดยวางส่วนที่เป็นด้านแหลมลงในช่องแช่ไข่ จะทำให้ไข่เก็บได้นานกว่า

ไข่ไก่คุณภาพ

1. สังเกตที่เปลือกไข่
ไข่ใหม่ ผิวเปลือกจะมีผงแป้งขาวเคลือบอยู่ มีผิวขรุขระ แต่ไข่เก่าเปลือกไข่จะมัน ลื่น และเงา ควรเลือกไข่ไก่ที่มีเปลือกสะอาด ไม่แตกร้าว เพราะถ้าเปลือกสกปรกอาจมีสิ่งปนเปื้อนในอาหารได้
2. ขนาดของไข่
หากเลือกไข่ในเบอร์เดียวกัน ควรเลือกไข่ที่มีขนาดกลมอ้วน มากกว่าไข่ที่เป็นทรงเรียวรี เพราะเนื้อด้านในจะน้อยกว่า
3. สีของไข่
ควรเลือกไข่ที่เปลือกภายนอกเป็นสีนวล เพราะไข่เก่าที่ใกล้จะเน่าจะมีจุดสีเทาๆ ขาวๆ ดำๆ อยู่ที่เปลือก ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าสังเกตดีๆ อาจจะมีสีคล้ำอยู่ด้วย
4. เขย่าไข่ก่อนซื้อ
ถ้าเขย่าไข่แล้วมีการสั่นคลอนด้านในแสดงว่าเป็นไข่เก่า แต่ถ้าเป็นไข่ใหม่เนื้อภายในจะยังแน่นและติดอยู่ที่เปลือกเวลาเขย่าไข่ด้านในจะไม่เคลื่อนไปมา
5. นำไข่ไปแช่น้ำ
หากนำไข่ไปแช่น้ำ ไข่ใหม่จะจมลงไปข้างล่าง ส่วนไข่เก่าจะลอยอยู่สูงกว่าครึ่งนึงของภาชนะ แต่ถ้าไข่ลอยขึ้นมาเหนือน้ำแสดงว่าไข่น้ำ ไม่ควรนำมากิน
Chickatron 20
6. น้ำหนักของไข่
ไข่ไก่ที่ดี ไม่ควรมีน้ำหนักเบาจนเกินไป เพราะถ้าไข่ยังมีน้ำหนักแสดงว่าเป็นไข่ใหม่ มีสารอาหารต่างๆ อยู่ครบ
7. ยกไข่ขึ้นส่องกับแสงแดด
ถ้ายกไข่ไก่ส่องกับแสงแดดหรือแสงสว่าง หากเป็นไข่ใหม่จะมีลักษณะโปร่งแสง เวลาหมุน ไข่แดงที่อยู่ด้านในจะหมุนตาม แต่หากส่องแล้วมีจุดสีเหลืองหรือเทาภายในฟองไข่ แสดงว่าไข่ไก่ฟองนั้นมีการปนเปื้อน ไม่ควรซื้อมาประกอบอาหาร
8. สังเกตหลังจากการตอกไข่ออกมา
ไข่ใหม่ เมื่อตอกไข่ออกมาแล้ว ไข่แดงจะมีลักษณะกลมนูน และมีเยื่อของไข่ขาวเกาะอยู่ที่รอบไข่แดง แต่ไข่เก่า ไข่แดงจะกลม แต่มีลักษณะแบน ส่วนไข่ขาวจะเหลวและไม่จับตัวกันเป็นลิ่ม
ไข่ใหม่ เมื่อตอกไข่ออกมาแล้ว ไข่แดงจะมีลักษณะกลมนูน และมีเยื่อของไข่ขาวเกาะอยู่ที่รอบไข่แดง แต่ไข่เก่า ไข่แดงจะกลม แต่มีลักษณะแบน ส่วนไข่ขาวจะเหลวและไม่จับตัวกันเป็นลิ่ม
Tips :
ควรเก็บไข่ในตู้เย็น ป้องกันการระเหยของน้ำ แต่ไม่ควรแช่ในความเย็นเกินไป
ไม่ควรล้างไข่ก่อนเก็บ เพราะจะทำให้สารเคลือบผิวที่รักษาความสดของไข่ถูกทำลาย
ควรแช่โดยวางส่วนที่เป็นด้านแหลมลงในช่องแช่ไข่ จะทำให้ไข่เก็บได้นานกว่า :
ควรเก็บไข่ในตู้เย็น ป้องกันการระเหยของน้ำ แต่ไม่ควรแช่ในความเย็นเกินไป
ไม่ควรล้างไข่ก่อนเก็บ เพราะจะทำให้สารเคลือบผิวที่รักษาความสดของไข่ถูกทำลาย
ควรแช่โดยวางส่วนที่เป็นด้านแหลมลงในช่องแช่ไข่ จะทำให้ไข่เก็บได้นานกว่า
ระบบ ควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือน
Posted in สาระน่ารู้

Related Posts

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!