Menu Close

โรค พบบ่อย ของ ไก่ไข่

อาหารไก่ สูตรทำเอง

โรค พบบ่อย ของ ไก่ไข่

ในการเลี้ยงไก่ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือเลี้ยงเพื่อการขาย สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและควรคำนึงถึง ก็คือ โรคของไก่ไข่ ที่จะเกิดขึ้นในการเลี้ยงไก่ เพราะการเลี้ยงไก่ ไม่ใช่เลี้ยงและให้อาหารและรอให้ไก่ไข่ออกมาเท่านั้น ยังต้องดูแลเรื่องอาหาร ระบบการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมของไก่ รวมไปถึง โรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับไก่ที่เราเลี้ยง เพราะโรคที่จะเกิดขึ้นของไก่ไข่ ไม่ได้มีแค่ไข้หวัดนกเท่านั้น ยังมีโรคอื่นๆ ที่จะทำให้ไก่เราล้มป่วย บางโรคอาจจะทำให้ไก่ของเราไม่สามารถผลิตไข่ออกได้ตามที่จะเป็นได้ ดังนั้นการที่จะเลี้ยงไก่ไม่ว่าจะเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ตาม ควรที่จะรู้ว่า โรคของไก่ไข่ มีอะไรบ้าง 2022 อะไรบ้าง

โรคของไก่ไข่ มีอะไรบ้าง รู้กันไว้ดีกว่าแก้
โรคที่จะเกิดกับไก่ไข่ที่เราเลี้ยง จะมีโรคอะไรบ้างนั้น เพราะเราควรที่จะเตรียมก่อนที่จะเลี้ยงไก่ไข่ ไม่ใช่แค่วิธีการเลี้ยงเท่านั้น เรื่องโรคที่จะเกิดขึ้นกับไก่ เราก็จะต้องศึกษาไม่แพ้วิธีการเลี้ยงเลย ซึ่ง โรคของไก่ไข่ ที่ว่านั้นจะมีโรคอะไรบ้าง
 
1.โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ
โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่พบแพร่หลาย ที่จะเกิดกับไก่ไข่ทุกช่วงวัย ซึ่งเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัส อาการของโรคคือ ไก่ที่ได้รับเชื้อไวรัส จะมีอาการ หายใจอ้าปากและโก่งคอเวลาหายใจลำบาก เวลาหายใจมีเสียงครืดคราดในลำคอ ไอ น้ำมูกไหล ตาแฉะ เซื่องซึม และเบื่ออาหาร มักจะมีอาการรุนแรงในลูกไก่ มันอัตราการตายที่สูงมาก และเมื่อเกิดขึ้นกับไก่ไข่ ไก่จะไข่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
วิธีป้องกัน คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ
2.โรคนิวคาสเซิล
โรคนิวคาสเซิล เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงที่สุดของไก่ในประเทศไทย และแพร่เชื้อหรือแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยโรคเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่ติดต่อจากการหายใจเอาเชื้อเอาไปหรือการกินน้ำรวมกันของไก่ อาหารที่มีเชื้อปนเข้าไป จากอุจจาระ น้ำลาย น้ำมูก หรือสารคัดหลั่ง ต่างๆ ของไก่ เมื่อไก่ป่วยจะแสดงอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อย่างเช่น หายใจลำบาก มีเสียงดังเวลาหายใจ มีน้ำมูก หัวสั่น เกิดอาการกระตุกขาและปีกจนเป็นอัมพาด คอปิด เดินเป็นวงกลม และอาหารเอาหัวซุกใต้ปีก ไก่ไข่ถ้าติดเชื้อจะหยุดไข่ในทันที และจะตายลงหลังจากแสดงอาการประมาณ 3-4 วัน
วิธีป้องกัน โดยการทำวัคซินลาโซดาเชื้อเป็นและ วัคซินลาโซดาเชื้อตาย
3.โรคฝีดาษไก่
โรคฝีดาษไก่ มักจะเกิดกับลูกไก่ และไก่รุ่น โดยเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อจากการสัมผัสกันของไก่ อย่างเช่น การอยู่รวมกันเป็นฝูง และถูกยุงเป็นพาหะนำโรคกัด ซึ่งอาการของไก่ที่ติดเชื้อก็มีอาหารมีตุ่มหนอง จุดพุพองจุดตามร่างกายของไก่ จุดจะขยายตัวจนแตกเป็นแผลตกสะเก็ด อย่าง เป็นผิวหนัง หงอนไก่ เหนียง ทำให้ลูกไก่หรือไก่ที่ติดเชื้อ หงอยซึม ไม่กินอาหารและตายในที่สุด
วิธีป้องกัน โดยการฉีดวัคซีนโรคฝีดาษไก่
4.โรคอหิวาต์ไก่
โรคอหิวาต์ไก่ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง โดยไก่นำเอาเชื้อแบคทีเรีย เข้าสู่ร่างกาย ผ่านอาหารและน้ำ ไก่ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการ หงอย ซึม เบื่ออาหาร ท้องร่วง กระหายน้ำจัด อุจจาระเป็นสีเหลือง บริเวณเหนียงจะมีสีคล้ำกว่าปกติ ซึ่งถ้าไก่เป็นโรคนี้อย่างร้ายแรงอาจจะถึงตายได้ ไก่บางตัวที่เป็นโรคอาจจะไม่แสดงอาการแต่จะตายลงไปเฉยๆ
วิธีรักษา ให้ยารักษาโดยการละลายน้ำให้กินหรือผสมในอาหารให้กินในเวลาเดียวกัน ควรใช้ยาปฏิชีวนะหรืออิเล็กโทรไลต์ละลายน้ำให้ไก่กิน เพื่อช่วยให้ การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น
วิธีป้องกัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรคอหิวาต์ไก่
5.โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ
โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ เป็นโรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจ มักจะเกิดขึ้นกับไก่ใหญ่ หรือวัยเจริญพันธุ์ ที่มาอายุตั้งแต่ 3-4 เดือนขึ้นไป ซึ่งอาการของโรคกล่องเสียงอักเสบ จะแสดงอาการไก่หายใจไม่สะดวก ไก่จะยื่นคอยื่นศีรษะไปข้างหน้า มีอาการอ้าปากเป็นระยะ และหลับตา อาการที่ร้ายแรงที่สุดไก่จะหายใจไม่ออกและตายลงไปในที่สุด
วิธีป้องกัน ดูแลโรงเลี้ยงไก่ให้ดี ให้มีอากาศถ่ายเท และฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ
6.โรคหวัดติดต่อหรือโรคหวัดหน้าบวม
โรคหวัดติดต่อหรือโรคหวัดหน้าบวม เป็นโรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจของไก่ มักจะเกิดขึ้นกับไก่รุ่นและไก่ใหญ่ ซึ่งเกิดจากสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ปะปนอยู่ในเสมหะ น้ำมูล น้ำตาของไก่ที่ได้รับเชื้อ โดยอาการของโรคนี้ ไก่ที่ติดเชื้อจะแสดงอาการอย่างรวดเร็ว จะมีอาการจามรุนแรง มีน้ำตา และมีน้ำมูก ซึ่งน้ำมูกจะมีความเปียกและเปรอะจนถึงปากมีกลิ่นเหม็น เมื่ออาการรุนแรง หน้าไก่จะบวม เหนียงบวม ตาแฉะจนปิด ทำให้ไก่ทานอาหารลดลง และไก่แม่ไข่จะไข่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
วิธีป้องกัน การจัดการสุขาภิบาลและการเลี้ยงดูที่ดี จัดให้โรงเรือนมีการถ่ายเทอากาศ มีการฉีดวัคซีนป้องกัน
7.โรคมาเร็กซ์
โรคมาเร็กซ์ เป็นโรคที่มักจะเกิดกับไก่รุ่น หรือไก่สาววัยเจริญพันธุ์ โดยเกิดจากเชื้อไวรัส ที่สะสมบนหนังไก่บริเวณโคนขนของไก่ที่ป่วยมีลักษณะเป็นแผ่นเล็กๆ คล้ายกับรังแค เมื่อไก่ได้รับเชื้อจะแสดงอาการหงอยซึมทำให้ไก่เจริญเติบโตไม่ได้ขนาด อาการที่เป็นอัมพาด ไก่จะมีอาการอ่อนเพลียผิดปกติ กินน้ำและอาหารไม่ได้ เดินขาลาก ทรงตัวไม่ปกติ จนเป็นอัมพาดจนเดินไม่ได้และตายไปในที่สุด
วิธีป้องกัน จัดการสุขาภิบาลให้ดี ควรเลี้ยงดูให้ดีและไม่ให้ไก่เครียด และฉีดวัคซีนป้องกันโรคมาเร็กซ์
โรคของไก่ไข่ มีอะไรบ้างในการเลี้ยงไก่ ไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่หรือไก่ทั่วไป นอกจากวิธีการเลี้ยงที่จะต้องศึกษาแล้ว โรคที่จะเกิดขึ้นกับไก่ควรที่จะต้องศึกษาเพราะ กันไว้ดีกว่าแก้ โรคที่เกิดกับไก่ส่วนมากจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ทำให้ไก่มีอาการของโรคต่างๆ และติดต่อทางระบบทางเดินหายใจและการทานอาหารรวมกันของไก่ ดังนั้นวิธีป้องกันเบื้องต้นก่อนที่จะเลี้ยงไก่ โรงเลี้ยงไก่ จะต้องมีอากาศถ่ายเทที่ดี ไม่ทำให้ไก่รู้สึกอึดอัด หายใจไม่ออก เท่านี้ก็เป็นการป้องกันง่ายๆ ขึ้นเบื้องต้นแล้ว
 

โรค พบบ่อย ของ ไก่ไข่

ในการเลี้ยงไก่ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือเลี้ยงเพื่อการขาย สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและควรคำนึงถึง ก็คือ โรคของไก่ไข่ ที่จะเกิดขึ้นในการเลี้ยงไก่ เพราะการเลี้ยงไก่ ไม่ใช่เลี้ยงและให้อาหารและรอให้ไก่ไข่ออกมาเท่านั้น ยังต้องดูแลเรื่องอาหาร ระบบการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมของไก่ รวมไปถึง โรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับไก่ที่เราเลี้ยง เพราะโรคที่จะเกิดขึ้นของไก่ไข่ ไม่ได้มีแค่ไข้หวัดนกเท่านั้น ยังมีโรคอื่นๆ ที่จะทำให้ไก่เราล้มป่วย บางโรคอาจจะทำให้ไก่ของเราไม่สามารถผลิตไข่ออกได้ตามที่จะเป็นได้ ดังนั้นการที่จะเลี้ยงไก่ไม่ว่าจะเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ตาม ควรที่จะรู้ว่า โรคของไก่ไข่ มีอะไรบ้าง 2022 อะไรบ้าง

โรคของไก่ไข่ มีอะไรบ้าง รู้กันไว้ดีกว่าแก้
โรคที่จะเกิดกับไก่ไข่ที่เราเลี้ยง จะมีโรคอะไรบ้างนั้น เพราะเราควรที่จะเตรียมก่อนที่จะเลี้ยงไก่ไข่ ไม่ใช่แค่วิธีการเลี้ยงเท่านั้น เรื่องโรคที่จะเกิดขึ้นกับไก่ เราก็จะต้องศึกษาไม่แพ้วิธีการเลี้ยงเลย ซึ่ง โรคของไก่ไข่ ที่ว่านั้นจะมีโรคอะไรบ้าง
 
1.โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ
โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่พบแพร่หลาย ที่จะเกิดกับไก่ไข่ทุกช่วงวัย ซึ่งเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัส อาการของโรคคือ ไก่ที่ได้รับเชื้อไวรัส จะมีอาการ หายใจอ้าปากและโก่งคอเวลาหายใจลำบาก เวลาหายใจมีเสียงครืดคราดในลำคอ ไอ น้ำมูกไหล ตาแฉะ เซื่องซึม และเบื่ออาหาร มักจะมีอาการรุนแรงในลูกไก่ มันอัตราการตายที่สูงมาก และเมื่อเกิดขึ้นกับไก่ไข่ ไก่จะไข่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
วิธีป้องกัน คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ
2.โรคนิวคาสเซิล
โรคนิวคาสเซิล เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงที่สุดของไก่ในประเทศไทย และแพร่เชื้อหรือแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยโรคเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่ติดต่อจากการหายใจเอาเชื้อเอาไปหรือการกินน้ำรวมกันของไก่ อาหารที่มีเชื้อปนเข้าไป จากอุจจาระ น้ำลาย น้ำมูก หรือสารคัดหลั่ง ต่างๆ ของไก่ เมื่อไก่ป่วยจะแสดงอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อย่างเช่น หายใจลำบาก มีเสียงดังเวลาหายใจ มีน้ำมูก หัวสั่น เกิดอาการกระตุกขาและปีกจนเป็นอัมพาด คอปิด เดินเป็นวงกลม และอาหารเอาหัวซุกใต้ปีก ไก่ไข่ถ้าติดเชื้อจะหยุดไข่ในทันที และจะตายลงหลังจากแสดงอาการประมาณ 3-4 วัน
วิธีป้องกัน โดยการทำวัคซินลาโซดาเชื้อเป็นและ วัคซินลาโซดาเชื้อตาย
3.โรคฝีดาษไก่
โรคฝีดาษไก่ มักจะเกิดกับลูกไก่ และไก่รุ่น โดยเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อจากการสัมผัสกันของไก่ อย่างเช่น การอยู่รวมกันเป็นฝูง และถูกยุงเป็นพาหะนำโรคกัด ซึ่งอาการของไก่ที่ติดเชื้อก็มีอาหารมีตุ่มหนอง จุดพุพองจุดตามร่างกายของไก่ จุดจะขยายตัวจนแตกเป็นแผลตกสะเก็ด อย่าง เป็นผิวหนัง หงอนไก่ เหนียง ทำให้ลูกไก่หรือไก่ที่ติดเชื้อ หงอยซึม ไม่กินอาหารและตายในที่สุด
วิธีป้องกัน โดยการฉีดวัคซีนโรคฝีดาษไก่
4.โรคอหิวาต์ไก่
โรคอหิวาต์ไก่ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง โดยไก่นำเอาเชื้อแบคทีเรีย เข้าสู่ร่างกาย ผ่านอาหารและน้ำ ไก่ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการ หงอย ซึม เบื่ออาหาร ท้องร่วง กระหายน้ำจัด อุจจาระเป็นสีเหลือง บริเวณเหนียงจะมีสีคล้ำกว่าปกติ ซึ่งถ้าไก่เป็นโรคนี้อย่างร้ายแรงอาจจะถึงตายได้ ไก่บางตัวที่เป็นโรคอาจจะไม่แสดงอาการแต่จะตายลงไปเฉยๆ
วิธีรักษา ให้ยารักษาโดยการละลายน้ำให้กินหรือผสมในอาหารให้กินในเวลาเดียวกัน ควรใช้ยาปฏิชีวนะหรืออิเล็กโทรไลต์ละลายน้ำให้ไก่กิน เพื่อช่วยให้ การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น
วิธีป้องกัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรคอหิวาต์ไก่
5.โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ
โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ เป็นโรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจ มักจะเกิดขึ้นกับไก่ใหญ่ หรือวัยเจริญพันธุ์ ที่มาอายุตั้งแต่ 3-4 เดือนขึ้นไป ซึ่งอาการของโรคกล่องเสียงอักเสบ จะแสดงอาการไก่หายใจไม่สะดวก ไก่จะยื่นคอยื่นศีรษะไปข้างหน้า มีอาการอ้าปากเป็นระยะ และหลับตา อาการที่ร้ายแรงที่สุดไก่จะหายใจไม่ออกและตายลงไปในที่สุด
วิธีป้องกัน ดูแลโรงเลี้ยงไก่ให้ดี ให้มีอากาศถ่ายเท และฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ
6.โรคหวัดติดต่อหรือโรคหวัดหน้าบวม
โรคหวัดติดต่อหรือโรคหวัดหน้าบวม เป็นโรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจของไก่ มักจะเกิดขึ้นกับไก่รุ่นและไก่ใหญ่ ซึ่งเกิดจากสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ปะปนอยู่ในเสมหะ น้ำมูล น้ำตาของไก่ที่ได้รับเชื้อ โดยอาการของโรคนี้ ไก่ที่ติดเชื้อจะแสดงอาการอย่างรวดเร็ว จะมีอาการจามรุนแรง มีน้ำตา และมีน้ำมูก ซึ่งน้ำมูกจะมีความเปียกและเปรอะจนถึงปากมีกลิ่นเหม็น เมื่ออาการรุนแรง หน้าไก่จะบวม เหนียงบวม ตาแฉะจนปิด ทำให้ไก่ทานอาหารลดลง และไก่แม่ไข่จะไข่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
วิธีป้องกัน การจัดการสุขาภิบาลและการเลี้ยงดูที่ดี จัดให้โรงเรือนมีการถ่ายเทอากาศ มีการฉีดวัคซีนป้องกัน
7.โรคมาเร็กซ์
โรคมาเร็กซ์ เป็นโรคที่มักจะเกิดกับไก่รุ่น หรือไก่สาววัยเจริญพันธุ์ โดยเกิดจากเชื้อไวรัส ที่สะสมบนหนังไก่บริเวณโคนขนของไก่ที่ป่วยมีลักษณะเป็นแผ่นเล็กๆ คล้ายกับรังแค เมื่อไก่ได้รับเชื้อจะแสดงอาการหงอยซึมทำให้ไก่เจริญเติบโตไม่ได้ขนาด อาการที่เป็นอัมพาด ไก่จะมีอาการอ่อนเพลียผิดปกติ กินน้ำและอาหารไม่ได้ เดินขาลาก ทรงตัวไม่ปกติ จนเป็นอัมพาดจนเดินไม่ได้และตายไปในที่สุด
วิธีป้องกัน จัดการสุขาภิบาลให้ดี ควรเลี้ยงดูให้ดีและไม่ให้ไก่เครียด และฉีดวัคซีนป้องกันโรคมาเร็กซ์
โรคของไก่ไข่ มีอะไรบ้างในการเลี้ยงไก่ ไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่หรือไก่ทั่วไป นอกจากวิธีการเลี้ยงที่จะต้องศึกษาแล้ว โรคที่จะเกิดขึ้นกับไก่ควรที่จะต้องศึกษาเพราะ กันไว้ดีกว่าแก้ โรคที่เกิดกับไก่ส่วนมากจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ทำให้ไก่มีอาการของโรคต่างๆ และติดต่อทางระบบทางเดินหายใจและการทานอาหารรวมกันของไก่ ดังนั้นวิธีป้องกันเบื้องต้นก่อนที่จะเลี้ยงไก่ โรงเลี้ยงไก่ จะต้องมีอากาศถ่ายเทที่ดี ไม่ทำให้ไก่รู้สึกอึดอัด หายใจไม่ออก เท่านี้ก็เป็นการป้องกันง่ายๆ ขึ้นเบื้องต้นแล้ว
 

โรค พบบ่อย ของ ไก่ไข่

ในการเลี้ยงไก่ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือเลี้ยงเพื่อการขาย สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและควรคำนึงถึง ก็คือ โรคของไก่ไข่ ที่จะเกิดขึ้นในการเลี้ยงไก่ เพราะการเลี้ยงไก่ ไม่ใช่เลี้ยงและให้อาหารและรอให้ไก่ไข่ออกมาเท่านั้น ยังต้องดูแลเรื่องอาหาร ระบบการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมของไก่ รวมไปถึง โรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับไก่ที่เราเลี้ยง เพราะโรคที่จะเกิดขึ้นของไก่ไข่ ไม่ได้มีแค่ไข้หวัดนกเท่านั้น ยังมีโรคอื่นๆ ที่จะทำให้ไก่เราล้มป่วย บางโรคอาจจะทำให้ไก่ของเราไม่สามารถผลิตไข่ออกได้ตามที่จะเป็นได้ ดังนั้นการที่จะเลี้ยงไก่ไม่ว่าจะเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ตาม ควรที่จะรู้ว่า โรคของไก่ไข่ มีอะไรบ้าง 2022 อะไรบ้าง

โรคของไก่ไข่ มีอะไรบ้าง รู้กันไว้ดีกว่าแก้
โรคที่จะเกิดกับไก่ไข่ที่เราเลี้ยง จะมีโรคอะไรบ้างนั้น เพราะเราควรที่จะเตรียมก่อนที่จะเลี้ยงไก่ไข่ ไม่ใช่แค่วิธีการเลี้ยงเท่านั้น เรื่องโรคที่จะเกิดขึ้นกับไก่ เราก็จะต้องศึกษาไม่แพ้วิธีการเลี้ยงเลย ซึ่ง โรคของไก่ไข่ ที่ว่านั้นจะมีโรคอะไรบ้าง
 
1.โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ
โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่พบแพร่หลาย ที่จะเกิดกับไก่ไข่ทุกช่วงวัย ซึ่งเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัส อาการของโรคคือ ไก่ที่ได้รับเชื้อไวรัส จะมีอาการ หายใจอ้าปากและโก่งคอเวลาหายใจลำบาก เวลาหายใจมีเสียงครืดคราดในลำคอ ไอ น้ำมูกไหล ตาแฉะ เซื่องซึม และเบื่ออาหาร มักจะมีอาการรุนแรงในลูกไก่ มันอัตราการตายที่สูงมาก และเมื่อเกิดขึ้นกับไก่ไข่ ไก่จะไข่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
วิธีป้องกัน คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ
2.โรคนิวคาสเซิล
โรคนิวคาสเซิล เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงที่สุดของไก่ในประเทศไทย และแพร่เชื้อหรือแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยโรคเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่ติดต่อจากการหายใจเอาเชื้อเอาไปหรือการกินน้ำรวมกันของไก่ อาหารที่มีเชื้อปนเข้าไป จากอุจจาระ น้ำลาย น้ำมูก หรือสารคัดหลั่ง ต่างๆ ของไก่ เมื่อไก่ป่วยจะแสดงอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อย่างเช่น หายใจลำบาก มีเสียงดังเวลาหายใจ มีน้ำมูก หัวสั่น เกิดอาการกระตุกขาและปีกจนเป็นอัมพาด คอปิด เดินเป็นวงกลม และอาหารเอาหัวซุกใต้ปีก ไก่ไข่ถ้าติดเชื้อจะหยุดไข่ในทันที และจะตายลงหลังจากแสดงอาการประมาณ 3-4 วัน
วิธีป้องกัน โดยการทำวัคซินลาโซดาเชื้อเป็นและ วัคซินลาโซดาเชื้อตาย
3.โรคฝีดาษไก่
โรคฝีดาษไก่ มักจะเกิดกับลูกไก่ และไก่รุ่น โดยเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อจากการสัมผัสกันของไก่ อย่างเช่น การอยู่รวมกันเป็นฝูง และถูกยุงเป็นพาหะนำโรคกัด ซึ่งอาการของไก่ที่ติดเชื้อก็มีอาหารมีตุ่มหนอง จุดพุพองจุดตามร่างกายของไก่ จุดจะขยายตัวจนแตกเป็นแผลตกสะเก็ด อย่าง เป็นผิวหนัง หงอนไก่ เหนียง ทำให้ลูกไก่หรือไก่ที่ติดเชื้อ หงอยซึม ไม่กินอาหารและตายในที่สุด
วิธีป้องกัน โดยการฉีดวัคซีนโรคฝีดาษไก่
4.โรคอหิวาต์ไก่
โรคอหิวาต์ไก่ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง โดยไก่นำเอาเชื้อแบคทีเรีย เข้าสู่ร่างกาย ผ่านอาหารและน้ำ ไก่ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการ หงอย ซึม เบื่ออาหาร ท้องร่วง กระหายน้ำจัด อุจจาระเป็นสีเหลือง บริเวณเหนียงจะมีสีคล้ำกว่าปกติ ซึ่งถ้าไก่เป็นโรคนี้อย่างร้ายแรงอาจจะถึงตายได้ ไก่บางตัวที่เป็นโรคอาจจะไม่แสดงอาการแต่จะตายลงไปเฉยๆ
วิธีรักษา ให้ยารักษาโดยการละลายน้ำให้กินหรือผสมในอาหารให้กินในเวลาเดียวกัน ควรใช้ยาปฏิชีวนะหรืออิเล็กโทรไลต์ละลายน้ำให้ไก่กิน เพื่อช่วยให้ การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น
วิธีป้องกัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรคอหิวาต์ไก่
5.โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ
โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ เป็นโรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจ มักจะเกิดขึ้นกับไก่ใหญ่ หรือวัยเจริญพันธุ์ ที่มาอายุตั้งแต่ 3-4 เดือนขึ้นไป ซึ่งอาการของโรคกล่องเสียงอักเสบ จะแสดงอาการไก่หายใจไม่สะดวก ไก่จะยื่นคอยื่นศีรษะไปข้างหน้า มีอาการอ้าปากเป็นระยะ และหลับตา อาการที่ร้ายแรงที่สุดไก่จะหายใจไม่ออกและตายลงไปในที่สุด
วิธีป้องกัน ดูแลโรงเลี้ยงไก่ให้ดี ให้มีอากาศถ่ายเท และฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ
6.โรคหวัดติดต่อหรือโรคหวัดหน้าบวม
โรคหวัดติดต่อหรือโรคหวัดหน้าบวม เป็นโรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจของไก่ มักจะเกิดขึ้นกับไก่รุ่นและไก่ใหญ่ ซึ่งเกิดจากสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ปะปนอยู่ในเสมหะ น้ำมูล น้ำตาของไก่ที่ได้รับเชื้อ โดยอาการของโรคนี้ ไก่ที่ติดเชื้อจะแสดงอาการอย่างรวดเร็ว จะมีอาการจามรุนแรง มีน้ำตา และมีน้ำมูก ซึ่งน้ำมูกจะมีความเปียกและเปรอะจนถึงปากมีกลิ่นเหม็น เมื่ออาการรุนแรง หน้าไก่จะบวม เหนียงบวม ตาแฉะจนปิด ทำให้ไก่ทานอาหารลดลง และไก่แม่ไข่จะไข่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
วิธีป้องกัน การจัดการสุขาภิบาลและการเลี้ยงดูที่ดี จัดให้โรงเรือนมีการถ่ายเทอากาศ มีการฉีดวัคซีนป้องกัน
7.โรคมาเร็กซ์
โรคมาเร็กซ์ เป็นโรคที่มักจะเกิดกับไก่รุ่น หรือไก่สาววัยเจริญพันธุ์ โดยเกิดจากเชื้อไวรัส ที่สะสมบนหนังไก่บริเวณโคนขนของไก่ที่ป่วยมีลักษณะเป็นแผ่นเล็กๆ คล้ายกับรังแค เมื่อไก่ได้รับเชื้อจะแสดงอาการหงอยซึมทำให้ไก่เจริญเติบโตไม่ได้ขนาด อาการที่เป็นอัมพาด ไก่จะมีอาการอ่อนเพลียผิดปกติ กินน้ำและอาหารไม่ได้ เดินขาลาก ทรงตัวไม่ปกติ จนเป็นอัมพาดจนเดินไม่ได้และตายไปในที่สุด
วิธีป้องกัน จัดการสุขาภิบาลให้ดี ควรเลี้ยงดูให้ดีและไม่ให้ไก่เครียด และฉีดวัคซีนป้องกันโรคมาเร็กซ์
โรคของไก่ไข่ มีอะไรบ้างในการเลี้ยงไก่ ไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่หรือไก่ทั่วไป นอกจากวิธีการเลี้ยงที่จะต้องศึกษาแล้ว โรคที่จะเกิดขึ้นกับไก่ควรที่จะต้องศึกษาเพราะ กันไว้ดีกว่าแก้ โรคที่เกิดกับไก่ส่วนมากจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ทำให้ไก่มีอาการของโรคต่างๆ และติดต่อทางระบบทางเดินหายใจและการทานอาหารรวมกันของไก่ ดังนั้นวิธีป้องกันเบื้องต้นก่อนที่จะเลี้ยงไก่ โรงเลี้ยงไก่ จะต้องมีอากาศถ่ายเทที่ดี ไม่ทำให้ไก่รู้สึกอึดอัด หายใจไม่ออก เท่านี้ก็เป็นการป้องกันง่ายๆ ขึ้นเบื้องต้นแล้ว
 
Posted in สาระน่ารู้
error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!