Menu Close

งานสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 6 / 2565 จังหวัดชัยภูมิ

สัมนาสัญจร ครั้งที่ 5 จังหวัดชัยภูมิ

งานสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 6 / 2565 จังหวัดชัยภูมิ

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยกาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญผู้สนใจสัมมนาสัญจร

“หลังเว้นวรรค…เตรียมความพร้อมอย่างไร? …ให้ปลอดภัย ASF”
ครั้งที่ 5/2565 วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ครั้งที่ 6/2565 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

งานสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 6 / 2565 จังหวัดชัยภูมิ

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยกาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอเชิญผู้สนใจสัมมนาสัญจร
“หลังเว้นวรรค…เตรียมความพร้อมอย่างไร? …ให้ปลอดภัย ASF”
ครั้งที่ 5/2565 วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครั้งที่ 6/2565 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
Posted in กิจกรรม

Related Posts

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!