Menu Close

สัตวแพทย์ เตือน ระวังหมูเถื่อน ผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย

ระวังหมูเถื่อน ผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย

สัตวแพทย์ เตือน ระวังหมูเถื่อน ผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย

 

แพทย์ ห่วงสุขภาพผู้บริโภค เตือนเลือกซื้อเนื้อหมูที่มาจากแหล่งมาตรฐานเชื่อถือได้ สังเกตเนื้อหมูให้มีลักษณะที่ดีไม่เสี่ยงหมดอายุ ย้ำบริโภคเนื้อหมูที่สุก เพื่อสุขอนามัยที่ดี

 

ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ อดีตรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า หมูเถื่อน หรือ หมูลักลอบนำเข้าลักษณะเป็นหมูกล่อง ที่ยังคงเป็นข่าวจับกุมอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพหมูเถื่อนทำได้ยาก หากหลุดมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค จะทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสารพิษตกค้างและสารปนเปื้อน เพราะอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา บราซิล ยังคงอนุญาตให้ใช้สารเร่งเนื้อแดง โดยเฉพาะชนิดแรคโตพามีน (Ractopamine) หากหมูเถื่อนมาจากประเทศดังกล่าว นอกจากจะส่งผลต่อผู้บริโภคโดยตรง ยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูของไทย

 
 

อุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูของไทยมีมาตรฐานที่สูงมาก โดยได้ยกเลิกการใช้สารเร่งเนื้อแดงมานานกว่า 20 ปี เป็นไปตามประกาศในกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 “ห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงหมูอย่างเด็ดขาด” ผู้ใดลักลอบใช้ถือว่าผิดกฎหมายมีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของหมูไทย

 
Pigatron 13 Temp

 

มีการศึกษาว่าการใช้สารเร่งเนื้อแดงจะทำให้เกิดอันตรายและผลข้างเคียงต่อผู้บริโภค จากการกินเครื่องในสัตว์ โดยเฉพาะตับหมูที่มีการสะสมของสารเร่งเนื้อแดงจำนวนมาก ผู้บริโภคที่เป็นโรคหัวใจหากกินเข้าไปอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงในระบบทางเดินหายใจ

 

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านชาบู หมูกระทะ แม้ว่าต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะต้นทุนวัตถุดิบที่ราคาสูง จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของร้านค้าลดต่ำลง แต่ผู้ประกอบการควรต้องระมัดระวังเนื้อหมูที่มีราคาถูกจนมีความเสี่ยงที่จะเป็นหมูเถื่อน อย่าเห็นเพียงราคาที่ถูกเพื่อใช้ลดต้นทุน นอกจากเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้ว ที่สำคัญเนื้อหมูที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากมีการตรวจพบมีโทษหนักทั้งจำและปรับ

 

ด้านผู้บริโภค ต้องพิจารณาจากสีของเนื้อหมู ไม่เป็นสีเขียว ดำคล้ำ หรือเสี่ยงหมดอายุ ต้องเลือกซื้อจากร้านที่มีการรับรองที่มาของเนื้อสุกรมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ หรือเลือกจากผู้ผลิตและจำหน่ายที่ได้มาตรฐาน มีการรับรับรองจากกรมปศุสัตว์ ที่สำคัญผู้บริโภคต้องบริโภคเนื้อหมูสุก เพื่อสุขอนามัยที่ดี ลดเสี่ยงจากเชื้อโรค” ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ กล่าว

 
Pigatron 13 Temp

 

ขณะที่กรมปศุสัตว์ ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ สารปนเปื้อน อยู่แล้ว ขอให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบแหล่งจำหน่ายที่น่าสงสัย ไม่น่าเชื่อถือ สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งไม่สนับสนุนเนื้อหมูที่มีราคาถูกจนผิดปกติและต้องสงสัยว่าเป็นหมูเถื่อน

 

ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ ย้ำว่า เนื้อหมูคุณภาพดีเป็นความมั่นคงทางอาหารของไทย เพราะไทยเป็นผู้ผลิตอาหาร ทำให้ไทยได้สถานะครัวโลก ซึ่งประเทศไทยมีมาตรฐานการเลี้ยงการผลิตที่ดี มีความปลอดภัยสูง ปลอดจากสารเร่งเนื้อแดง ขณะที่หมูเถื่อนเป็นตัวการทำลายความมั่นคงทางอาหารของไทย รวมทั้งความมั่นใจในความปลอดภัยของหมูไทย

 
TEMP CLIMATE CONTROLLER  #TEMP #CONTROLLER    #Smartfarm
 
ขอบคุณข้อมูลจาก นิตยสาร สัตว์บก ฉบับ 363 กรกฎาคม 2566
 
 

สัตวแพทย์ เตือน ระวังหมูเถื่อน ผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย

 
แพทย์ ห่วงสุขภาพผู้บริโภค เตือนเลือกซื้อเนื้อหมูที่มาจากแหล่งมาตรฐานเชื่อถือได้ สังเกตเนื้อหมูให้มีลักษณะที่ดีไม่เสี่ยงหมดอายุ ย้ำบริโภคเนื้อหมูที่สุก เพื่อสุขอนามัยที่ดี
 
ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ อดีตรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า หมูเถื่อน หรือ หมูลักลอบนำเข้าลักษณะเป็นหมูกล่อง ที่ยังคงเป็นข่าวจับกุมอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพหมูเถื่อนทำได้ยาก หากหลุดมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค 
 
จะทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสารพิษตกค้างและสารปนเปื้อน เพราะอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา บราซิล ยังคงอนุญาตให้ใช้สารเร่งเนื้อแดง โดยเฉพาะชนิดแรคโตพามีน (Ractopamine) หากหมูเถื่อนมาจากประเทศดังกล่าว นอกจากจะส่งผลต่อผู้บริโภคโดยตรง ยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูของไทย
 
 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูของไทยมีมาตรฐานที่สูงมาก โดยได้ยกเลิกการใช้สารเร่งเนื้อแดงมานานกว่า 20 ปี เป็นไปตามประกาศในกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 “ห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงหมูอย่างเด็ดขาด” ผู้ใดลักลอบใช้ถือว่าผิดกฎหมายมีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของหมูไทย
 
Pigatron 13 Temp
 
มีการศึกษาว่าการใช้สารเร่งเนื้อแดงจะทำให้เกิดอันตรายและผลข้างเคียงต่อผู้บริโภค จากการกินเครื่องในสัตว์ โดยเฉพาะตับหมูที่มีการสะสมของสารเร่งเนื้อแดงจำนวนมาก ผู้บริโภคที่เป็นโรคหัวใจหากกินเข้าไปอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงในระบบทางเดินหายใจ
 
สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านชาบู หมูกระทะ แม้ว่าต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะต้นทุนวัตถุดิบที่ราคาสูง จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของร้านค้าลดต่ำลง แต่ผู้ประกอบการควรต้องระมัดระวังเนื้อหมูที่มีราคาถูกจนมีความเสี่ยงที่จะเป็นหมูเถื่อน อย่าเห็นเพียงราคาที่ถูกเพื่อใช้ลดต้นทุน นอกจากเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้ว ที่สำคัญเนื้อหมูที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากมีการตรวจพบมีโทษหนักทั้งจำและปรับ
 
“ด้านผู้บริโภค ต้องพิจารณาจากสีของเนื้อหมู ไม่เป็นสีเขียว ดำคล้ำ หรือเสี่ยงหมดอายุ ต้องเลือกซื้อจากร้านที่มีการรับรองที่มาของเนื้อสุกรมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ หรือเลือกจากผู้ผลิตและจำหน่ายที่ได้มาตรฐาน มีการรับรับรองจากกรมปศุสัตว์ ที่สำคัญผู้บริโภคต้องบริโภคเนื้อหมูสุก เพื่อสุขอนามัยที่ดี ลดเสี่ยงจากเชื้อโรค” ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ กล่าว
 
Pigatron 13 Temp
 
ขณะที่กรมปศุสัตว์ ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ สารปนเปื้อน อยู่แล้ว ขอให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบแหล่งจำหน่ายที่น่าสงสัย ไม่น่าเชื่อถือ สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งไม่สนับสนุนเนื้อหมูที่มีราคาถูกจนผิดปกติและต้องสงสัยว่าเป็นหมูเถื่อน
 
ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ ย้ำว่า เนื้อหมูคุณภาพดีเป็นความมั่นคงทางอาหารของไทย เพราะไทยเป็นผู้ผลิตอาหาร ทำให้ไทยได้สถานะครัวโลก ซึ่งประเทศไทยมีมาตรฐานการเลี้ยงการผลิตที่ดี มีความปลอดภัยสูง ปลอดจากสารเร่งเนื้อแดง ขณะที่หมูเถื่อนเป็นตัวการทำลายความมั่นคงทางอาหารของไทย รวมทั้งความมั่นใจในความปลอดภัยของหมูไทย
 
ขอบคุณข้อมูลจาก นิตยสาร สัตว์บก ฉบับ 363 กรกฎาคม 2566
 
 

สัตวแพทย์ เตือน ระวังหมูเถื่อน ผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย

 
แพทย์ ห่วงสุขภาพผู้บริโภค เตือนเลือกซื้อเนื้อหมูที่มาจากแหล่งมาตรฐานเชื่อถือได้ สังเกตเนื้อหมูให้มีลักษณะที่ดีไม่เสี่ยงหมดอายุ ย้ำบริโภคเนื้อหมูที่สุก เพื่อสุขอนามัยที่ดี
 
ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ อดีตรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า หมูเถื่อน หรือ หมูลักลอบนำเข้าลักษณะเป็นหมูกล่อง ที่ยังคงเป็นข่าวจับกุมอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพหมูเถื่อนทำได้ยาก หากหลุดมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค จะทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสารพิษตกค้างและสารปนเปื้อน 
 
เพราะอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา บราซิล ยังคงอนุญาตให้ใช้สารเร่งเนื้อแดง โดยเฉพาะชนิดแรคโตพามีน (Ractopamine) หากหมูเถื่อนมาจากประเทศดังกล่าว นอกจากจะส่งผลต่อผู้บริโภคโดยตรง ยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูของไทย
 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูของไทยมีมาตรฐานที่สูงมาก โดยได้ยกเลิกการใช้สารเร่งเนื้อแดงมานานกว่า 20 ปี เป็นไปตามประกาศในกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 “ห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงหมูอย่างเด็ดขาด” ผู้ใดลักลอบใช้ถือว่าผิดกฎหมายมีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของหมูไทย
 
Pigatron 13 Temp
 
มีการศึกษาว่าการใช้สารเร่งเนื้อแดงจะทำให้เกิดอันตรายและผลข้างเคียงต่อผู้บริโภค จากการกินเครื่องในสัตว์ โดยเฉพาะตับหมูที่มีการสะสมของสารเร่งเนื้อแดงจำนวนมาก ผู้บริโภคที่เป็นโรคหัวใจหากกินเข้าไปอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงในระบบทางเดินหายใจ
 
สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านชาบู หมูกระทะ แม้ว่าต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะต้นทุนวัตถุดิบที่ราคาสูง จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของร้านค้าลดต่ำลง 
 
แต่ผู้ประกอบการควรต้องระมัดระวังเนื้อหมูที่มีราคาถูกจนมีความเสี่ยงที่จะเป็นหมูเถื่อน อย่าเห็นเพียงราคาที่ถูกเพื่อใช้ลดต้นทุน นอกจากเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้ว ที่สำคัญเนื้อหมูที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากมีการตรวจพบมีโทษหนักทั้งจำและปรับ
 
 
“ด้านผู้บริโภค ต้องพิจารณาจากสีของเนื้อหมู ไม่เป็นสีเขียว ดำคล้ำ หรือเสี่ยงหมดอายุ ต้องเลือกซื้อจากร้านที่มีการรับรองที่มาของเนื้อสุกรมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ หรือเลือกจากผู้ผลิตและจำหน่ายที่ได้มาตรฐาน มีการรับรับรองจากกรมปศุสัตว์ ที่สำคัญผู้บริโภคต้องบริโภคเนื้อหมูสุก เพื่อสุขอนามัยที่ดี ลดเสี่ยงจากเชื้อโรค” ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ กล่าว
 
Pigatron 13 Temp
 
ขณะที่กรมปศุสัตว์ ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ สารปนเปื้อน อยู่แล้ว ขอให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบแหล่งจำหน่ายที่น่าสงสัย ไม่น่าเชื่อถือ สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งไม่สนับสนุนเนื้อหมูที่มีราคาถูกจนผิดปกติและต้องสงสัยว่าเป็นหมูเถื่อน
 
ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ ย้ำว่า เนื้อหมูคุณภาพดีเป็นความมั่นคงทางอาหารของไทย เพราะไทยเป็นผู้ผลิตอาหาร ทำให้ไทยได้สถานะครัวโลก ซึ่งประเทศไทยมีมาตรฐานการเลี้ยงการผลิตที่ดี มีความปลอดภัยสูง ปลอดจากสารเร่งเนื้อแดง ขณะที่หมูเถื่อนเป็นตัวการทำลายความมั่นคงทางอาหารของไทย รวมทั้งความมั่นใจในความปลอดภัยของหมูไทย
 
ขอบคุณข้อมูลจาก นิตยสาร สัตว์บก ฉบับ 363 กรกฎาคม 2566
 
Temp controller
Posted in สาระน่ารู้

Related Posts

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!