Menu Close

ร่วมแสดงสินค้าในงาน SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย 2023

งาน SME GP DAY รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย

ร่วมแสดงสินค้าในงาน SME GP DAY รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย

 

สสว. ร่วมกับ ส.อ.ท.จัดงาน SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย โดยนำสินค้าและบริการของ MSME ที่มีศักยภาพ เข้าร่วมงานจำนวน 100 กว่ากิจการ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาและบริการต่างๆ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2566 ณ HALL 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายและโอกาสทางธุรกิจภายใต้โครงการได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท และเกิดมูลค่าเศรษฐกิจจากมาตรการ THAI SME-GP มากกว่า 4 แสนล้านบาท

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “มาตรการ THAI SME-GP เป็นมาตรการสำคัญที่กรมบัญชีกลาง ร่วมกับ สสว. ส่งเสริมสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่ายขึ้น 

 

โดยกำหนดให้เอสเอ็มอีมีแต้มต่อด้านราคาร้อยละ 10 และหากได้รับการรับรอง Made in Thailand หรือ MiT ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะได้แต้มต่อเพิ่มอีกร้อยละ 5 รวมเป็นร้อยละ 15 หากจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท จะต้องซื้อจากเอสเอ็มอีก่อน โดยเอสเอ็มอีที่ได้รับสิทธิจะต้องขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP แล้ว

 

ซึ่งในปี 2565 สสว. ได้เผยแพร่มาตรการในวงกว้าง ทำให้มี SME เข้ามาลงทะเบียนในระบบ THAI SME-GP สูงถึงกว่า 150,000 ราย มีสินค้าและบริการให้เลือกซื้อกว่า 1,100,000 รายการ โดยที่ผ่านมา การจัดซื้อจัดจ้างจากเอสเอ็มอีที่อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 30 สูงขึ้นเป็นร้อยละ 41 ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น สสว.จึงได้ผลักดัน SME เข้าสู่ตลาดภาครัฐให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2566 สสว. 

 

ได้จัดกิจกรรม Roadshow ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงตลาดภาครัฐและขยายขอบเขตไปยังภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้ SME สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างได้เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 45 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด และมีเป้าหมายจะผลักดันไปจนถึงร้อยละ 50”

เครื่อง Temp controller

 

สสว เผยแพร่แผนส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 มุ่งเข้าสู่ Global Supply Chain

นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินงานในครั้งนี้ ได้ออกแบบงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อ SME โดยจัดกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมออกเป็น 8 กลุ่ม 

 

ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือช่าง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สินค้าและบริการด้านการแพทย์ สินค้าและบริการด้านดิจิทัล และสินค้าที่ขึ้นทะเบียน Made in Thailand โดยผู้ประกอบการทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบนระบบ THAI SME-GP และผ่านการบ่มเพาะพัฒนาจากโครงการของ สสว. 

 

ซึ่งในกิจกรรมก็ออกแบบให้มีทั้งการค้าแบบ B2B และ B2C มีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจตลอดทั้ง 3 วัน ทั้งกับภาครัฐและเอกชน โดยผู้ลงทะเบียนเข้างานจะได้รับนามบัตรดิจิทัล D-Card ซึ่งสะดวกกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าได้มากขึ้น”

 

รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย

โดยนำสินค้าและบริการของ MSME ที่มีศักยภาพ เข้าร่วมงานจำนวน 100 กว่ากิจการ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาและบริการต่างๆ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2566 ณ HALL 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

All product : siamwaterflame

📱+66-349-89701,702,703,704
📱+66-989-701-4
📧Sales@waterflame.co.th

ร่วมแสดงสินค้าในงาน SME GP DAY รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย

 
สสว. ร่วมกับ ส.อ.ท.จัดงาน SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย โดยนำสินค้าและบริการของ MSME ที่มีศักยภาพ เข้าร่วมงานจำนวน 100 กว่ากิจการ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาและบริการต่างๆ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2566 ณ HALL 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายและโอกาสทางธุรกิจภายใต้โครงการได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท และเกิดมูลค่าเศรษฐกิจจากมาตรการ THAI SME-GP มากกว่า 4 แสนล้านบาท

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “มาตรการ THAI SME-GP เป็นมาตรการสำคัญที่กรมบัญชีกลาง ร่วมกับ สสว. ส่งเสริมสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่ายขึ้น 

โดยกำหนดให้เอสเอ็มอีมีแต้มต่อด้านราคาร้อยละ 10 และหากได้รับการรับรอง Made in Thailand หรือ MiT ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะได้แต้มต่อเพิ่มอีกร้อยละ 5 รวมเป็นร้อยละ 15 หากจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท จะต้องซื้อจากเอสเอ็มอีก่อน โดยเอสเอ็มอีที่ได้รับสิทธิจะต้องขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP แล้ว
ซึ่งในปี 2565 สสว. ได้เผยแพร่มาตรการในวงกว้าง ทำให้มี SME เข้ามาลงทะเบียนในระบบ THAI SME-GP สูงถึงกว่า 150,000 ราย มีสินค้าและบริการให้เลือกซื้อกว่า 1,100,000 รายการ โดยที่ผ่านมา การจัดซื้อจัดจ้างจากเอสเอ็มอีที่อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 30 สูงขึ้นเป็นร้อยละ 41 ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น สสว.จึงได้ผลักดัน SME เข้าสู่ตลาดภาครัฐให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2566 สสว. 

เครื่อง Temp controller

ได้จัดกิจกรรม Roadshow ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงตลาดภาครัฐและขยายขอบเขตไปยังภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้ SME สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างได้เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 45 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด และมีเป้าหมายจะผลักดันไปจนถึงร้อยละ 50”

 

สสว เผยแพร่แผนส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 มุ่งเข้าสู่ Global Supply Chain
นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินงานในครั้งนี้ ได้ออกแบบงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อ SME โดยจัดกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมออกเป็น 8 กลุ่ม 

ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือช่าง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สินค้าและบริการด้านการแพทย์ สินค้าและบริการด้านดิจิทัล และสินค้าที่ขึ้นทะเบียน Made in Thailand โดยผู้ประกอบการทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบนระบบ THAI SME-GP และผ่านการบ่มเพาะพัฒนาจากโครงการของ สสว. 
ซึ่งในกิจกรรมก็ออกแบบให้มีทั้งการค้าแบบ B2B และ B2C มีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจตลอดทั้ง 3 วัน ทั้งกับภาครัฐและเอกชน โดยผู้ลงทะเบียนเข้างานจะได้รับนามบัตรดิจิทัล D-Card ซึ่งสะดวกกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าได้มากขึ้น”
 
 
 
รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย
โดยนำสินค้าและบริการของ MSME ที่มีศักยภาพ เข้าร่วมงานจำนวน 100 กว่ากิจการ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาและบริการต่างๆ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2566 ณ HALL 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
All product : siamwaterflame
📱+66-349-89701,702,703,704
📱+66-989-701-4
📧Sales@waterflame.co.th
Posted in กิจกรรมปี2566

Related Posts

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!