Menu Close

ชุด ควบคุมอุณหภูมิ ในโรงเรือน เลี้ยงสัตว์

Climate Controller

ชุด ควบคุมอุณหภูมิ ในโรงเรือน เลี้ยงสัตว์

ชุดควบคุมอุณหภูมิ

        ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมสภาพอากาศ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนา การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือน ระบบปิด  (Evaporative Greenhouse) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงาน

 

ของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยง และมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

temp climate controller

 

        หลักการทำงานของ Temp climate Controller  หรือ ชุดควบคุมอุณหภูมิ  นั้น มีหลักการทำงานเบื้องต้น คือ การวัดค่าสัญญาณอินพุต Input เข้ามา จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการแล้วประมวลผลในส่วนของ Processing เมื่อได้ค่าแล้ว ก็ส่งไปยังส่วนของเอาท์พุต Output เพื่อที่จะส่งต่อไปยังอุปกรณ์ควบคุมที่มีขนาดใหญ่ต่อไป 

 

     Temp TP Series ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย เข้าใจง่าย ในราคาที่จับต้องได้ แต่ยังครบครันไปด้วยฟังชั่นที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นการควบคุมปั๊มน้ำ,สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนได้รวมไปถึงระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติภายในโรงเรือน

 

Temp Series คือ ชุดควบคุมอุณหภูมิที่ถูกพัฒนามากว่า 20 ปี สามารถควบคุม Outputs ทั้งหมดได้ตั้งแต่ 8-17 Outputs ครอบคลุมทุกการใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความละเอียดในการเลี้ยงไก่และหมูโดยเฉพาะมาพร้อมฟังชั่นสำหรับควบคุมพัดลมเพื่อการะบายอากาศให้ดีมากยิ่งขึ้น  ปั๊มน้ำ, ฮีตเตอร์, โปรแกรมแสงสว่าง อีกทั้งยังสามารถเลือกการ เปิด/ปิด พัดลม ตามวันและเวลาได้ 24 ช่วงวัน มาพร้อมะระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติภายในโรงเรือนด้วยการแจ้งผ่าน SMS,การโทรหรือผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์บนมือถือของคุณมาพร้อมคุณสมบัติการติดตามความเป็นไปต่างๆภายในโรงเรือนด้วยโปรแกรม TempView 

 

temp climate controller

 

      Temp Series คือ ชุดควบคุมอุณหภูมิที่ถูกพัฒนามากว่า 20 ปี สามารถควบคุม Outputs ทั้งหมดได้ตั้งแต่ 8-17 Outputs ครอบคลุมทุกการใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความละเอียดในการเลี้ยงไก่และหมูโดยเฉพาะมาพร้อมฟังชั่นสำหรับควบคุมพัดลมเพื่อการะบายอากาศให้ดีมากยิ่งขึ้น  ปั๊มน้ำ, ฮีตเตอร์, โปรแกรมแสงสว่าง อีกทั้งยังสามารถเลือกการ เปิด/ปิด พัดลม ตามวันและเวลาได้ 24 ช่วงวัน มาพร้อมะระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติภายในโรงเรือนด้วยการแจ้งผ่าน SMS,การโทรหรือผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์บนมือถือของคุณมาพร้อมคุณสมบัติการติดตามความเป็นไปต่างๆภายในโรงเรือนด้วยโปรแกรม TempView 

 

temp climate controller

ระบบแจ้งเตือน เมื่อเกิดความผิดปกติภายในโรงเรือน โดยจะทำงานควบคู่ไปกับ คอนโทลเลอร์ภายในโรงเรือนเมื่อคอนโทลเลอร์ตรวจจับความผิดปกติของเซนเซอร์อุณหภูมิ หรือแม้กระทั้งไฟดับ Alarm System จะทำการร้องแจ้งเตือนภายในฟาร์มหรือโรงเรือนนั้นๆที่เกิดความผิดปกติ และสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยัง Office ภายในฟาร์มได้อีกด้วย รวมไปถึงแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS,การโทร หรือ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์บนมือถือ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะสามารถรับรู้การแจ้งเตือนได้ตลอด 24 ชั่วโมงแม้จะไม่ได้อยู่ที่ฟาร์มก็ตาม

 
สอบถามเพิ่มเติม :: https://siamwaterflame.com/
อ่านเพิ่ม :: TEMP
 
 
+

ชุด ควบคุมอุณหภูมิ ในโรงเรือน เลี้ยงสัตว์

ชุดควบคุมอุณหภูมิ

        ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมสภาพอากาศ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนา การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือน ระบบปิด  (Evaporative Greenhouse) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงาน
 
ของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยง และมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
temp climate controller
 
        หลักการทำงานของ Temp climate Controller  หรือ ชุดควบคุมอุณหภูมิ  นั้น มีหลักการทำงานเบื้องต้น คือ การวัดค่าสัญญาณอินพุต Input เข้ามา จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการแล้วประมวลผลในส่วนของ Processing เมื่อได้ค่าแล้ว ก็ส่งไปยังส่วนของเอาท์พุต Output เพื่อที่จะส่งต่อไปยังอุปกรณ์ควบคุมที่มีขนาดใหญ่ต่อไป 
 
     Temp TP Series ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย เข้าใจง่าย ในราคาที่จับต้องได้ แต่ยังครบครันไปด้วยฟังชั่นที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นการควบคุมปั๊มน้ำ,สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนได้รวมไปถึงระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติภายในโรงเรือน
 temp climate controller
 
Temp Series คือ ชุดควบคุมอุณหภูมิที่ถูกพัฒนามากว่า 20 ปี สามารถควบคุม Outputs ทั้งหมดได้ตั้งแต่ 8-17 Outputs ครอบคลุมทุกการใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความละเอียดในการเลี้ยงไก่และหมูโดยเฉพาะมาพร้อมฟังชั่นสำหรับควบคุมพัดลมเพื่อการะบายอากาศให้ดีมากยิ่งขึ้น  ปั๊มน้ำ, ฮีตเตอร์, โปรแกรมแสงสว่าง อีกทั้งยังสามารถเลือกการ เปิด/ปิด พัดลม ตามวันและเวลาได้ 24 ช่วงวัน มาพร้อมะระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติภายในโรงเรือนด้วยการแจ้งผ่าน SMS,การโทรหรือผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์บนมือถือของคุณมาพร้อมคุณสมบัติการติดตามความเป็นไปต่างๆภายในโรงเรือนด้วยโปรแกรม TempView 
 
temp climate controller
 
      Temp Series คือ ชุดควบคุมอุณหภูมิที่ถูกพัฒนามากว่า 20 ปี สามารถควบคุม Outputs ทั้งหมดได้ตั้งแต่ 8-17 Outputs ครอบคลุมทุกการใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความละเอียดในการเลี้ยงไก่และหมูโดยเฉพาะมาพร้อมฟังชั่นสำหรับควบคุมพัดลมเพื่อการะบายอากาศให้ดีมากยิ่งขึ้น  ปั๊มน้ำ, ฮีตเตอร์, โปรแกรมแสงสว่าง อีกทั้งยังสามารถเลือกการ เปิด/ปิด พัดลม ตามวันและเวลาได้ 24 ช่วงวัน มาพร้อมะระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติภายในโรงเรือนด้วยการแจ้งผ่าน SMS,การโทรหรือผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์บนมือถือของคุณมาพร้อมคุณสมบัติการติดตามความเป็นไปต่างๆภายในโรงเรือนด้วยโปรแกรม TempView 
 temp climate controller
 
ระบบแจ้งเตือน เมื่อเกิดความผิดปกติภายในโรงเรือน โดยจะทำงานควบคู่ไปกับ คอนโทลเลอร์ภายในโรงเรือนเมื่อคอนโทลเลอร์ตรวจจับความผิดปกติของเซนเซอร์อุณหภูมิ หรือแม้กระทั้งไฟดับ Alarm System จะทำการร้องแจ้งเตือนภายในฟาร์มหรือโรงเรือนนั้นๆที่เกิดความผิดปกติ และสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยัง Office ภายในฟาร์มได้อีกด้วย รวมไปถึงแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS,การโทร หรือ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์บนมือถือ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะสามารถรับรู้การแจ้งเตือนได้ตลอด 24 ชั่วโมงแม้จะไม่ได้อยู่ที่ฟาร์มก็ตาม
 
สอบถามเพิ่มเติม :: https://siamwaterflame.com/
อ่านเพิ่ม :: TEMP
 
 
+
ชุดควบคุมอุณหภูมิ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
 

ชุดควบคุมอุณหภูมิ 
ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ Climate Controller

 
ชุดควบคุมอุณหภูมิ
 
        ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด 
(Evaporative Greenhouse) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงาน
 

temp climate controller

     ของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยง และมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
        หลักการทำงานของ Temp climate Controller  หรือ ชุดควบคุมอุณหภูมิ  นั้น มีหลักการทำงานเบื้องต้น คือ การวัดค่าสัญญาณอินพุต Input เข้ามา จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการแล้วประมวลผลในส่วนของ Processing เมื่อได้ค่าแล้ว ก็ส่งไปยังส่วนของเอาท์พุต Output เพื่อที่จะส่งต่อไปยังอุปกรณ์ควบคุมที่มีขนาดใหญ่ต่อไป 
 

temp climate controller

 
Temp TP Series  ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย เข้าใจง่าย ในราคาที่จับต้องได้ แต่ยังครบครันไปด้วยฟังชั่นที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นการควบคุมปั๊มน้ำ,สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนได้รวมไปถึงระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติภายในโรงเรือน
 
Temp Series คือ  ชุดควบคุมอุณหภูมิที่ถูกพัฒนามากว่า 20 ปี สามารถควบคุม Outputs ทั้งหมดได้ตั้งแต่ 8-17 Outputs ครอบคลุมทุกการใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความละเอียดในการเลี้ยงไก่และหมูโดยเฉพาะมาพร้อมฟังชั่นสำหรับควบคุมพัดลมเพื่อการะบายอากาศให้ดีมากยิ่งขึ้น  ปั๊มน้ำ, ฮีตเตอร์, โปรแกรมแสงสว่าง อีกทั้งยังสามารถเลือกการ เปิด/ปิด พัดลม ตามวันและเวลาได้ 24 ช่วงวัน มาพร้อมะระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติภายในโรงเรือนด้วยการแจ้งผ่าน SMS,การโทรหรือผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์บนมือถือของคุณมาพร้อมคุณสมบัติการติดตามความเป็นไปต่างๆภายในโรงเรือนด้วยโปรแกรม TempView 
 

temp climate controller

 
Temp Series คือ ชุดควบคุมอุณหภูมิที่ถูกพัฒนา  มากว่า 20 ปี สามารถควบคุม Outputs ทั้งหมดได้ตั้งแต่ 8-17 Outputs ครอบคลุมทุกการใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความละเอียดในการเลี้ยงไก่และหมูโดยเฉพาะมาพร้อมฟังชั่นสำหรับควบคุมพัดลมเพื่อการะบายอากาศให้ดีมากยิ่งขึ้น  ปั๊มน้ำ, ฮีตเตอร์, โปรแกรมแสงสว่าง อีกทั้งยังสามารถเลือกการ เปิด/ปิด พัดลม ตามวันและเวลาได้ 24 ช่วงวัน มาพร้อมะระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติภายในโรงเรือนด้วยการแจ้งผ่าน SMS,การโทรหรือผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์บนมือถือของคุณมาพร้อมคุณสมบัติการติดตามความเป็นไปต่างๆภายในโรงเรือนด้วยโปรแกรม TempView 
 

temp climate controller

 
    ระบบแจ้งเตือน เมื่อเกิดความผิดปกติภายในโรงเรือน โดยจะทำงานควบคู่ไปกับ คอนโทลเลอร์ภายในโรงเรือนเมื่อคอนโทลเลอร์ตรวจจับความผิดปกติของเซนเซอร์อุณหภูมิ หรือแม้กระทั้งไฟดับ Alarm System จะทำการร้องแจ้งเตือนภายในฟาร์มหรือโรงเรือนนั้นๆที่เกิดความผิดปกติ และสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยัง Office ภายในฟาร์มได้อีกด้วย รวมไปถึงแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS,การโทร หรือ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์บนมือถือ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะสามารถรับรู้การแจ้งเตือนได้ตลอด 24 ชั่วโมงแม้จะไม่ได้อยู่ที่ฟาร์มก็ตาม
 
สอบถามเพิ่มเติม :: https://siamwaterflame.com/
อ่านเพิ่ม :: TEMP
 
 
Posted in สาระน่ารู้

Related Posts

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!