Menu Close

ชุดควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ในโรงเรือน รุ่น R-Tron

ชุดควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ในโรงเรือน R tron

ชุดควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ในโรงเรือน รุ่น R-Tron

ฟังก์ชั่นควบคุม ครบ (พัดลม, ปั๊มน้ำ, ฮีตเตอร์, แสงสว่าง)
✅ใช้งานง่าย และ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์ม


🟦หัววัด เซ็นเซอร์ Sensor Inputs


✅หัววัดอุณหภูมิ Temperature Sensor 2 set
✅หัววัดความชื้น Humidity Sensor 1 set


🟦รีเลย์ ควบคุม Relay Outputs


✅12 พัดลม FAN
✅2 ปั๊มน้ำ Cool
✅1 ฮีตเตอร์ Heat
✅1 แสงสว่าง Light
✅1 สัญญาณเตือน Alarm

 

สามารถเก็บข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น การทำงานของพัดลม ปั๊มน้้า Alarm ได้ 2000 เหตุการณ์ มีระบบหน่วงเวลาของการสั่งเปิดพัดลมพร้อมๆกันหลายตัว ระบบจะสั่งเปิดพัดลมทีละตัวห่างกัน 3 วินาที(กรณีไฟฟ้าดับ)

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ เพื่อให้การเลี้ยงของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

 

✅ด้วยระบบ เก็บข้อมูลค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของอุณหภูมิ
✅ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของ อุณภูมิ, ความชื้น และเซนเซอร์

 
 
ชุดควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ในโรงเรือน รุ่น R-Tron
 
✅ฟังก์ชั่นควบคุม ครบ (พัดลม, ปั๊มน้ำ, ฮีตเตอร์, แสงสว่าง)
✅ใช้งานง่าย และ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์ม
🟦หัววัด เซ็นเซอร์ Sensor Inputs
✅หัววัดอุณหภูมิ Temperature Sensor 2 set
✅หัววัดความชื้น Humidity Sensor 1 set
🟦รีเลย์ ควบคุม Relay Outputs
✅12 พัดลม FAN
✅2 ปั๊มน้ำ Cool
✅1 ฮีตเตอร์ Heat
✅1 แสงสว่าง Light
✅1 สัญญาณเตือน Alarm
 
สามารถเก็บข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น การทำงานของพัดลม ปั๊มน้้า Alarm ได้ 2000 เหตุการณ์ มีระบบหน่วงเวลาของการสั่งเปิดพัดลมพร้อมๆกันหลายตัว ระบบจะสั่งเปิดพัดลมทีละตัวห่างกัน 3 วินาที(กรณีไฟฟ้าดับ) ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ เพื่อให้การเลี้ยงของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
 
✅ด้วยระบบ เก็บข้อมูลค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของอุณหภูมิ
✅ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของ อุณภูมิ, ความชื้น และเซนเซอร์
ชุดควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ในโรงเรือน รุ่น R-Tron
 
✅ฟังก์ชั่นควบคุม ครบ (พัดลม, ปั๊มน้ำ, ฮีตเตอร์, แสงสว่าง)
✅ใช้งานง่าย และ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์ม
🟦หัววัด เซ็นเซอร์ Sensor Inputs
✅หัววัดอุณหภูมิ Temperature Sensor 2 set
✅หัววัดความชื้น Humidity Sensor 1 set
🟦รีเลย์ ควบคุม Relay Outputs
✅12 พัดลม FAN
✅2 ปั๊มน้ำ Cool
✅1 ฮีตเตอร์ Heat
✅1 แสงสว่าง Light
✅1 สัญญาณเตือน Alarm

สามารถเก็บข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น การทำงานของพัดลม ปั๊มน้้า Alarm ได้ 2000 เหตุการณ์ มีระบบหน่วงเวลาของการสั่งเปิดพัดลมพร้อมๆกันหลายตัว ระบบจะสั่งเปิดพัดลมทีละตัวห่างกัน 3 วินาที(กรณีไฟฟ้าดับ)
ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ เพื่อให้การเลี้ยงของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
 
✅ด้วยระบบ เก็บข้อมูลค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของอุณหภูมิ
✅ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของ อุณภูมิ, ความชื้น และเซนเซอร์
 
เครื่องควบคุมอุณหภมิ R-tron
temp R-tron
Posted in สาระน่ารู้

Related Posts

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!