Menu Close

งานแสดงสัตว์ปีกนานาชาติ 2023 INTERNATIONAL POULTRY SHOW

INTERNATIONAL POULTRY SHOW

งานแสดงสัตว์ปีกนานาชาติ 2023

INTERNATIONAL  POULTRY  SHOW 

16,17,18 March 2023

 

VENUE

งานแสดงสัตว์ปีกนานาชาติ 2023 International Convention City Bashundhara (ICCB) Dhaka ,Bangladesh

สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกของโลก–สาขาบังคลาเทศ (WPSA-BB) งานแสดงสัตว์ปีกนานาชาติ ครั้งที่ 12 ปี

 

งานแสดงสัตว์ปีกนานาชาติ 2023

INTERNATIONAL POULTRY SHOW
Date
16,17,18 March 2023
 
VENUE
 
งานแสดงสัตว์ปีกนานาชาติ 2023 International Convention City Bashundhara(ICCB)Dhaka,Bangladesh
สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีก ของโลก–สาขาบังคลาเทศ (WPSA-BB) งานแสดงสัตว์ปีกนานาชาติ ครั้งที่ 12 ปี 
 

 

งานแสดงสัตว์ปีกนานาชาติ 2023

INTERNATIONAL POULTRY SHOW
Date 16,17,18 March 2023
 
VENUE

งานแสดงสัตว์ปีกนานาชาติ 2023 International Convention City Bashundhara(ICCB)Dhaka,Bangladesh  
สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกของโลก – สาขาบังคลาเทศ (WPSA-BB) งานแสดงสัตว์ปีกนานาชาติ ครั้งที่ 12 ปี 
INTERNATIONAL POULTRY SHOW
temp climate controller

Controller เปิด ปิด พัดลมในฟาร์ม

        จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดภายในเล้า เพื่อให้การบริหารจัดการของคุณ ราบรื่นยิ่งขึ้น Flock Data อีก 1 ฟีเจอร์ที่มีมาใน Temp Chickatron 20 ที่จะช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูล ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนไก่/หมูภายในโรงเรือน ปริมาณอาหาร/น้ำที่กินในแต่ละวันน้ำหนักของสัตว์ ณ ปัจจุบัน อัตราการแลกเนื้อ (FCR) โดยข้อมูลทั้งหมด ผู้เลี้ยงสามารถติดตามได้แบบ Rael time อีกทั้งยังมีตารางสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้ผู้เลี้ยงสามารถบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์การเลี้ยง ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น.

Controller เปิด ปิด พัดลมในฟาร์ม

        จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดภายในเล้า เพื่อให้การบริหารจัดการของคุณ ราบรื่นยิ่งขึ้น Flock Data อีก 1 ฟีเจอร์ที่มีมาใน Temp Chickatron 20 ที่จะช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูล ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนไก่/หมูภายในโรงเรือน ปริมาณอาหาร/น้ำที่กินในแต่ละวันน้ำหนักของสัตว์ ณ ปัจจุบัน อัตราการแลกเนื้อ (FCR) โดยข้อมูลทั้งหมด ผู้เลี้ยงสามารถติดตามได้แบบ Rael time อีกทั้งยังมีตารางสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้ผู้เลี้ยงสามารถบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์การเลี้ยง ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น.

Controller เปิด ปิด พัดลมในฟาร์ม

        จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดภายในเล้า เพื่อให้การบริหารจัดการของคุณ ราบรื่นยิ่งขึ้น Flock Data อีก 1 ฟีเจอร์ที่มีมาใน Temp Chickatron 20 ที่จะช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูล ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนไก่/หมูภายในโรงเรือน ปริมาณอาหาร/น้ำที่กินในแต่ละวันน้ำหนักของสัตว์ ณ ปัจจุบัน อัตราการแลกเนื้อ (FCR) โดยข้อมูลทั้งหมด ผู้เลี้ยงสามารถติดตามได้แบบ Rael time อีกทั้งยังมีตารางสรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้ผู้เลี้ยงสามารถบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์การเลี้ยง ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น.
chickatron-20
TempView
ติดตาม temp controller
Products TEMP   #temp #tempcontroller
Posted in กิจกรรมปี2566
error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!