Menu Close

งาน สัตว์น้ำไทย 2020

งาน “สัตว์น้ำไทย 2020” 

ภายใต้แนวความคิด “สัตว์น้ำไทย ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืน”

เป็นประจำทุกปีกับงาน “สัตว์น้ำไทย” ที่จัดโดยความร่วมมือระหว่างชมรม สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำเศรษฐกิจน้ำจืดและน้ำเค็มครบครัน ทั้งกุ้งกุลาดำ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ปลา ปู ในภาคตะวันออก

 

เป็นงานเดียวที่รวบรวมเอาองค์ความรู้ ข้อมูลวิชาการ นวัตกรรม และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย สัตว์น้ำเศรษฐกิจไทยทุกชนิด มุ่งเน้นด้านความมั่นคงในอาชีพ ทั้งเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และการลดต้นทุน ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก ยกระดับสู่การผลิตอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร

สำหรับปีนี้เกษตรทุกแขนงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากการล็อกดาวน์ ทำให้ส่งออกไม่ได้ นักท่องเที่ยวที่เคยนิยมบริโภคหายหน้า ขณะที่ร้านอาหารทยอยปิดตัว

Temp climate controller
 

งาน “สัตว์น้ำไทย 2020” (Thai Aqua Expo 2020) ปีนี้ จึงจัดภายใต้แนวความคิด “สัตว์น้ำไทย ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืน” ระหว่าง 2-4 ธันวาคม 2563 ที่เก่าเวลาเดิม โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

 

ถือเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จะได้รับรู้ข้อมูล รับทราบสถานการณ์หลังโควิด-19 อันจะช่วยในการปรับตัวและปรับปรุงฟาร์ม การบริหารจัดการ และผลผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

สำหรับไฮไลต์ของปีนี้ อยู่ที่หัวข้อ คนเลี้ยงกุ้งจะอยู่กับโรคขี้ขาวได้อย่างไร เพราะโรคขี้ขาวเปรียบเสมือนไข้หวัด ที่สามารถเกิดได้กับคนอยู่ตลอด ฉะนั้น เลี้ยงกุ้งอย่างไรจึงจะอยู่กับโรคขี้ขาวได้

 

น่าสนใจที่สุด การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายไฟ ที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักของเกษตรกรนอกจากค่าอาหาร วิธีการนี้เสมือนเส้นผมบังภูเขา ใครก็ทำได้ด้วยตัวเอง ช่วยประหยัดไฟไปได้ถึง 30% ทำอย่างไร เขาจะไปเฉลยกันในงาน

 
 

งาน “สัตว์น้ำไทย 2020” 

ภายใต้แนวความคิด “สัตว์น้ำไทย ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืน”
เป็นประจำทุกปีกับงาน “สัตว์น้ำไทย” ที่จัดโดยความร่วมมือระหว่างชมรม สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำเศรษฐกิจน้ำจืดและน้ำเค็มครบครัน ทั้งกุ้งกุลาดำ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ปลา ปู ในภาคตะวันออก
 
เป็นงานเดียวที่รวบรวมเอาองค์ความรู้ ข้อมูลวิชาการ นวัตกรรม และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย สัตว์น้ำเศรษฐกิจไทยทุกชนิด มุ่งเน้นด้านความมั่นคงในอาชีพ ทั้งเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และการลดต้นทุน ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก ยกระดับสู่การผลิตอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร
สำหรับปีนี้เกษตรทุกแขนงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากการล็อกดาวน์ ทำให้ส่งออกไม่ได้ นักท่องเที่ยวที่เคยนิยมบริโภคหายหน้า ขณะที่ร้านอาหารทยอยปิดตัว
 

Temp climate controller

งาน “สัตว์น้ำไทย 2020” (Thai Aqua Expo 2020) ปีนี้ จึงจัดภายใต้แนวความคิด “สัตว์น้ำไทย ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืน” ระหว่าง 2-4 ธันวาคม 2563 ที่เก่าเวลาเดิม โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
 
ถือเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จะได้รับรู้ข้อมูล รับทราบสถานการณ์หลังโควิด-19 อันจะช่วยในการปรับตัวและปรับปรุงฟาร์ม การบริหารจัดการ และผลผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
สำหรับไฮไลต์ของปีนี้ อยู่ที่หัวข้อ คนเลี้ยงกุ้งจะอยู่กับโรคขี้ขาวได้อย่างไร เพราะโรคขี้ขาวเปรียบเสมือนไข้หวัด ที่สามารถเกิดได้กับคนอยู่ตลอด ฉะนั้น เลี้ยงกุ้งอย่างไรจึงจะอยู่กับโรคขี้ขาวได้
 
น่าสนใจที่สุด การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายไฟ ที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักของเกษตรกรนอกจากค่าอาหาร วิธีการนี้เสมือนเส้นผมบังภูเขา ใครก็ทำได้ด้วยตัวเอง ช่วยประหยัดไฟไปได้ถึง 30% ทำอย่างไร เขาจะไปเฉลยกันในงาน
 
 

THAI AQUA EXPRO 2020 งานสัตย์์ น้ำไทย 2563

Posted in กิจกรรม
error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!