Menu Close

กรมปศุสัตว์ เร่งหารือ ร่วมกับสำนักงานอาหารสิงคโปร์

กรมปศุสัตว์ เร่งหารือ ร่วมกับสำนักงานอาหารสิงคโปร์

กรมปศุสัตว์ เร่งหารือร่วมกับสำนักงานอาหารสิงคโปร์ (Singapore Food Agency: SFA)

 

กรมปศุสัตว์ เร่งหารือร่วมกับสำนักงานอาหารสิงคโปร์ (Singapore Food Agency: SFA) ชูเนื้อหมูปลอดภัยจากระบบควบคุมด้านคุณภาพสวัสดิภาพสัตว์ และการรับรองฟาร์มปลอดโรคสุกร ภายใต้มาตรฐานสากลตลอดห่วงโซ่การผลิต มุ่งสร้างความมั่นใจในการนำเข้าหมูไทย ตามแนวทางการคลี่คลายปัญหาราคาช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด จากการฟื้นฟูการผลิตหลังโรคระบาด ASF


นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เข้าพบและหารือร่วมกับ คณะผู้บริหารของ SFA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์ รวมถึงคณะผู้บริหารจากหน่วยงาน Animal and Veterinary Services (AVS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพสัตว์ ภายใต้ National Park Boards (NParks) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการส่งเสริมด้านการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของทั้ง 2 ประเทศ

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สำหรับความก้าวหน้าในการกำกับดูแลระบบการควบคุมด้านสุขภาพสัตว์ และระบบอุตสาหกรรมการผลิตสุกรตั้งแต่ฟาร์มถึงผู้บริโภค ประกอบด้วย

 

– การดำเนินงานในการควบคุมและเฝ้าระวังโรคในสุกร

– การดำเนินงานในการรับรองฟาร์มปลอดโรคสุกรในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 3 โรค ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) โรคอหิวาต์สุกร (CSF) และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

– มาตรการการปฏิบัติที่ดีในโรงฆ่าและโรงงานแปรรูปของสินค้าปศุสัตว์ไทย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์และมาตรฐานสากล

 

“มาตรฐานที่ได้นำเสนอ จะสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ตลอดห่วงโซ่การผลิตของสินค้าปศุสัตว์ไทย ซึ่งกรมปศุสัตว์ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกร กำลังผลักดันการเปิดตลาดส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นไปยังสิงคโปร์”

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

ขณะเดียวกัน กรมปศุสัตว์ได้เชิญเจ้าหน้าที่จาก SFA และ NParks มาเยือนประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเนื้อสุกร ตั้งแต่ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ ตลอดจนโรงตัดแต่ง เพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของไทยที่จะส่งออกไปยังสิงคโปร์ ที่มีความปลอดภัยและคุณภาพสูง ในการช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศสิงคโปร์

 
 
R-Tron Series
 

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต่อว่า ความร่วมมือและสนับสนุนการค้าระหว่างกันเป็นอย่างดี ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นด้านการกำกับดูแลสุขอนามัยสัตว์ของฝ่ายไทยและสิงคโปร์ จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเจรจาเปิดตลาดส่งออกเนื้อสุกรไปยังประเทศสิงคโปร์ในอนาคตต่อไป

 

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันการส่งออกเนื้อสุกร ที่กรมปศุสัตว์ถือเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ในการแก้ปัญหาราคาสุกรในประเทศตกต่ำ เพื่อสนับสนุนการผลิตของเกษตรกรเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 

ปัจจุบัน (มค.-ก.ค.66) ประเทศไทย สามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังประเทศสิงค์โปรได้ราว 54,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,500 ล้านบาท

 

สำหรับสินค้าปศุสัตว์ที่สามารถส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแปรรูปปรุงสุก เนื้อสัตว์ปีกสดแช่แข็ง เนื้อสุกรแปรรูปปรุงสุก ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป นมและผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องประเภทน้ำซุป น้ำผึ้ง รังนก เป็นต้น

 

#TEMPCLIMATECONTROLLER #TEMP

กรมปศุสัตว์ เร่งหารือร่วมกับสำนักงานอาหารสิงคโปร์ (Singapore Food Agency: SFA)

 
กรมปศุสัตว์ เร่งหารือร่วมกับสำนักงานอาหารสิงคโปร์ (Singapore Food Agency: SFA) ชูเนื้อหมูปลอดภัยจากระบบควบคุมด้านคุณภาพสวัสดิภาพสัตว์ และการรับรองฟาร์มปลอดโรคสุกร ภายใต้มาตรฐานสากลตลอดห่วงโซ่การผลิต มุ่งสร้างความมั่นใจในการนำเข้าหมูไทย ตามแนวทางการคลี่คลายปัญหาราคาช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด จากการฟื้นฟูการผลิตหลังโรคระบาด ASF

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เข้าพบและหารือร่วมกับ คณะผู้บริหารของ SFA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์ รวมถึงคณะผู้บริหารจากหน่วยงาน Animal and Veterinary Services (AVS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพสัตว์ ภายใต้ National Park Boards (NParks) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการส่งเสริมด้านการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของทั้ง 2 ประเทศ
 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สำหรับความก้าวหน้าในการกำกับดูแลระบบการควบคุมด้านสุขภาพสัตว์ และระบบอุตสาหกรรมการผลิตสุกรตั้งแต่ฟาร์มถึงผู้บริโภค ประกอบด้วย
– การดำเนินงานในการควบคุมและเฝ้าระวังโรคในสุกร
– การดำเนินงานในการรับรองฟาร์มปลอดโรคสุกรในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 3 โรค ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) โรคอหิวาต์สุกร (CSF) และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)
– มาตรการการปฏิบัติที่ดีในโรงฆ่าและโรงงานแปรรูปของสินค้าปศุสัตว์ไทย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์และมาตรฐานสากล
 
“มาตรฐานที่ได้นำเสนอ จะสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ตลอดห่วงโซ่การผลิตของสินค้าปศุสัตว์ไทย ซึ่งกรมปศุสัตว์ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกร กำลังผลักดันการเปิดตลาดส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นไปยังสิงคโปร์” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว
 
ขณะเดียวกัน กรมปศุสัตว์ได้เชิญเจ้าหน้าที่จาก SFA และ NParks มาเยือนประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเนื้อสุกร ตั้งแต่ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ ตลอดจนโรงตัดแต่ง เพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของไทยที่จะส่งออกไปยังสิงคโปร์ ที่มีความปลอดภัยและคุณภาพสูง ในการช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศสิงคโปร์
 
 
R-Tron Series
 
 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต่อว่า ความร่วมมือและสนับสนุนการค้าระหว่างกันเป็นอย่างดี ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นด้านการกำกับดูแลสุขอนามัยสัตว์ของฝ่ายไทยและสิงคโปร์ จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเจรจาเปิดตลาดส่งออกเนื้อสุกรไปยังประเทศสิงคโปร์ในอนาคตต่อไป
 
ทั้งนี้ เพื่อผลักดันการส่งออกเนื้อสุกร ที่กรมปศุสัตว์ถือเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ในการแก้ปัญหาราคาสุกรในประเทศตกต่ำ เพื่อสนับสนุนการผลิตของเกษตรกรเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
ปัจจุบัน (มค.-ก.ค.66) ประเทศไทย สามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังประเทศสิงค์โปรได้ราว 54,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,500 ล้านบาท
 
สำหรับสินค้าปศุสัตว์ที่สามารถส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแปรรูปปรุงสุก เนื้อสัตว์ปีกสดแช่แข็ง เนื้อสุกรแปรรูปปรุงสุก ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป นมและผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องประเภทน้ำซุป น้ำผึ้ง รังนก เป็นต้น
 

กรมปศุสัตว์ เร่งหารือร่วมกับสำนักงานอาหารสิงคโปร์ (Singapore Food Agency: SFA)

 
กรมปศุสัตว์ เร่งหารือร่วมกับสำนักงานอาหารสิงคโปร์ (Singapore Food Agency: SFA) ชูเนื้อหมูปลอดภัยจากระบบควบคุมด้านคุณภาพสวัสดิภาพสัตว์ และการรับรองฟาร์มปลอดโรคสุกร ภายใต้มาตรฐานสากลตลอดห่วงโซ่การผลิต มุ่งสร้างความมั่นใจในการนำเข้าหมูไทย ตามแนวทางการคลี่คลายปัญหาราคาช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด จากการฟื้นฟูการผลิตหลังโรคระบาด ASF

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เข้าพบและหารือร่วมกับ คณะผู้บริหารของ SFA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์ รวมถึงคณะผู้บริหารจากหน่วยงาน Animal and Veterinary Services (AVS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพสัตว์ ภายใต้ National Park Boards (NParks) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการส่งเสริมด้านการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของทั้ง 2 ประเทศ
 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สำหรับความก้าวหน้าในการกำกับดูแลระบบการควบคุมด้านสุขภาพสัตว์ และระบบอุตสาหกรรมการผลิตสุกรตั้งแต่ฟาร์มถึงผู้บริโภค ประกอบด้วย
 
– การดำเนินงานในการควบคุมและเฝ้าระวังโรคในสุกร
– การดำเนินงานในการรับรองฟาร์มปลอดโรคสุกรในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 3 โรค ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) โรคอหิวาต์สุกร (CSF) และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)
– มาตรการการปฏิบัติที่ดีในโรงฆ่าและโรงงานแปรรูปของสินค้าปศุสัตว์ไทย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์และมาตรฐานสากล
 
“มาตรฐานที่ได้นำเสนอ จะสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ตลอดห่วงโซ่การผลิตของสินค้าปศุสัตว์ไทย ซึ่งกรมปศุสัตว์ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกร กำลังผลักดันการเปิดตลาดส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นไปยังสิงคโปร์” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว
 
ขณะเดียวกัน กรมปศุสัตว์ได้เชิญเจ้าหน้าที่จาก SFA และ NParks มาเยือนประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเนื้อสุกร ตั้งแต่ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ ตลอดจนโรงตัดแต่ง เพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของไทยที่จะส่งออกไปยังสิงคโปร์ ที่มีความปลอดภัยและคุณภาพสูง ในการช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศสิงคโปร์
 
R-Tron Series
 
 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต่อว่า ความร่วมมือและสนับสนุนการค้าระหว่างกันเป็นอย่างดี ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นด้านการกำกับดูแลสุขอนามัยสัตว์ของฝ่ายไทยและสิงคโปร์ จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเจรจาเปิดตลาดส่งออกเนื้อสุกรไปยังประเทศสิงคโปร์ในอนาคตต่อไป
 
ทั้งนี้ เพื่อผลักดันการส่งออกเนื้อสุกร ที่กรมปศุสัตว์ถือเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ในการแก้ปัญหาราคาสุกรในประเทศตกต่ำ เพื่อสนับสนุนการผลิตของเกษตรกรเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
ปัจจุบัน (มค.-ก.ค.66) ประเทศไทย สามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังประเทศสิงค์โปรได้ราว 54,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,500 ล้านบาท
สำหรับสินค้าปศุสัตว์ที่สามารถส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแปรรูปปรุงสุก เนื้อสัตว์ปีกสดแช่แข็ง เนื้อสุกรแปรรูปปรุงสุก ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป นมและผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องประเภทน้ำซุป น้ำผึ้ง รังนก เป็นต้น
 
Posted in สาระน่ารู้

Related Posts

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !!